För ett liv fritt från våld

Stödlinjen 020-81 82 83

Vardagar 09.00-16.00

Behöver du hjälp?

Är du eller en närstående utsatt för hot, våld eller förtryck? Det finns hjälp att få. Kontakta vår stödlinje.

För yrkesverksamma

Somaya erbjuder skyddat boende till personer utsatta för våld eller hedersförtryck. Vi tar emot placeringar från socialtjänsten och Migrationsverket.

Skyddat boende

Somaya erbjuder skyddat boende till personer utsatta för våld eller hedersförtryck. Vi tar emot placeringar från socialtjänsten och migrationsverket.

Somaya center

Somaya center är en trygg plats för kvinnor. Här träffar du nya kompisar och deltar i aktiviteter. Du får också praktiskt stöd för att underlätta din vardag med målet att ta makten över ditt liv.

Om oss

Somaya stödjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har över 25 års erfarenhet och är flerspråkiga. Vår stödlinje, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande.

Hero backdground image
Stockholms stadBrottsoffermyndighetenJämställdhetsmyndighetenSocialstyrelsenPostkodstiftelsenHedlunds stiftelseMargaretas minnesfond

Vi tar fram en kortfilm! Hösten 2024

I över 25 år har Somaya stödjour stöttat personer före, under och efter uppbrott från våld i nära relation. Under 2024 släpper vi kortfilmen Fatma som skildrar tiden efter skyddat boende för en mamma med sin son.

Lansering: vår första utbildning för dig som möter personer utsatta för våld

Hur kan vi/du ge långsiktigt stöd till personer utsatta för våld i nära relation? Hur kan vi/du arbeta för att möta olika behov för individer i mycket sårbara livssituationer?

Somaya stödjour betonar inkludering i kampen mot hedersrelaterat våld

Somaya stödjour har publicerat en debattartikel för att återigen lyfta vikten av ett inkluderande förhållningssätt i arbetet mot hedersrelaterat våld. I artikeln framhäver vi behovet av att bygga förtroende och relationer för att stötta de som drabbas av hedersvåld och förtryck.

Ja, jag vill bidra till Somayas arbete genom att bli medlem!

Ett enkelt sätt att bidra till en ljusare framtid för personer som utsätts för våld i nära relation, det är att bli medlem i Somaya stödjour.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete på medlemsmöten och årsmöte. Du är med och sätter riktningen på vårt viktiga arbete och bidrar till arbetet för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska vara en självklarhet.

Swisha en donation

Ditt bidrag går oavkortat till vår gåvokassa för de som bor i våra skyddande boenden. 

Swish QR kod för donering

Många av dem vi tar emot har lämnat sina hem snabbt och utan möjlighet att ta med sig något. Din gåva gör det möjligt för oss att möta de grundläggande behoven för vuxna och barn i den situationen.