Somaya stödjour betonar inkludering i kampen mot hedersrelaterat våld

Somaya stödjour har publicerat en debattartikel för att återigen lyfta vikten av ett inkluderande förhållningssätt i arbetet mot hedersrelaterat våld. I artikeln framhäver vi behovet av att bygga förtroende och relationer för att stötta de som drabbas av hedersvåld och förtryck.

I vår senaste artikel i Altinget diskuterar Somaya stödjour och forskaren Rúna í Baianstovu det problematiska samtalet kring hedersrelaterat våld. Vi belyser hur aggressiv retorik riskerar att ytterligare stigmatisera redan utsatta grupper, och vad som kan hända när man känner att samhället signalerar att det är något fel på ”kulturen” man ser som sin egen. Vi beskriver hur detta kan göra att personer inte vågar söka stöd, eller att de får ett felaktigt stöd när de tar kontakt med olika stödfunktioner.

I artikeln skriver vi "Att allt hedersvåld och förtryck ska upphöra bör vara vårt gemensamma mål" och att vårt fokus bör vara hur vi bäst kan stötta personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill också uppmuntra alla att fråga sig: "Hur kan vi arbeta för att motverka våldsutsatthet bland redan utsatta grupper utan att bidra till ytterligare stigmatisering?"

Vi ser att det är genom att bygga förtroende och hållbara relationer istället för att vara fördömande som vi kan bidra till att fler söker stöd. Genom att fokusera på individen och arbeta tillsammans kan vi göra verklig skillnad, säger Somaya stödjours verksamhetschef Zenobia Rizvi.

Med artikeln vill vi  uppmana till en öppen debatt där målet är att ge röst åt de drabbade och erbjuda stöd på ett sätt som respekterar individens behov och erfarenheter.

Somaya stödjour fortsätter sitt arbete med att stötta personer som utsätts för hedersrelaterat våld genom ett inkluderande och förtroendeskapande förhållningssätt. Genom artiklar som denna hoppas de kunna bidra till ökad medvetenhet och handling mot hedersvåld i samhället.

Läs hela artikeln på Altingets hemsida här.

Share article:

More news

Ja, jag vill bidra till Somayas arbete genom att bli medlem!

Ett enkelt sätt att bidra till en ljusare framtid för personer som utsätts för våld i nära relation, det är att bli medlem i Somaya stödjour.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete på medlemsmöten och årsmöte. Du är med och sätter riktningen på vårt viktiga arbete och bidrar till arbetet för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska vara en självklarhet.

Swisha en donation

Ditt bidrag går oavkortat till vår nödkassa för de som bor i våra skyddande boenden. 

Swish QR code for donation

Många av dem vi tar emot har lämnat sina hem snabbt och utan möjlighet att ta med sig något. Din gåva gör det möjligt för oss att möta de grundläggande behoven för vuxna och barn i den situationen.