Placera hos oss

Behöver du placera på skyddat boende kan du ta kontakt med oss. Vi är tillgängliga för akutplaceringar, samt kortare och längre placeringar. Personer som kommer till oss får samma stöd oavsett hur länge placeringen varar. Det inkluderar ett kvalificerat kontaktmannaskap och en egen kontaktperson. Våra skyddade boenden följer socialtjänstlagens riktlinjer och kriterier. Vi har flera skyddade boenden på utspridda platser i Stockholm.

Kort om placering hos oss:
 • Hot- och riskbedömningar görs alltid
 • Alla boende får en egen kontaktperson, även vid korta placeringar
 • Vi erbjuder stöd på flera språk
 • Vi har erfarenhet av att möta och skydda personer med särskild sårbarhetsfaktor
 • Husdjur är välkomna i vissa av våra boenden
 • Vi kan vara behjälpliga vid transporter
Vi tar emot
 • kvinnor
 • män
 • hbtqi-personer
 • par/familjer
 • medföljande barn

I våra skyddade boenden erbjuds de boende såväl fysiskt skydd som praktiskt och känslomässigt stöd i enlighet med vår arbetsmetod. Vi arbetar också med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro. Läs mer om våra skyddade boenden här.

Kontakt

Vi tar emot placeringar dygnet runt.
För placeringsförfrågningar vardagar kl. 9-16: 08-760 96 11
Under helger, kvällar och nätter : 08-120 165 00

Om du vill komma i kontakt med oss för mindre brådskande ärenden kan du även mejla stodjouren@somaya.se