Om Somaya

Vår vision är ett samhället där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet är en självklarhet.

Somaya stödjour är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Vi stöttar kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har över 25 års erfarenhet av, och spetskompetens inom, våld i nära relation och hedersrelaterat våld (kollektivt våld). 

Vi stöttar personer före, under och efter ett uppbrott och erbjuder stöd på flera språk. Vår stödlinje, vårt skyddande boende och våra aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. 

Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi arbetar också aktivt för att lyfta dessa ohörda röster, sprida kunskap och arbeta för en positiv samhällsförändring.

Vår historia

Nätverket som grundade Somaya gick samman på 1990-talet då de såg det behov av stöd och skydd som våldsutsatta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund har i en uppbrottsprocess. Somaya var då unik genom att vara den första organisationen i Norden att erbjuda stöd på olika språk till våldsutsatta kvinnor och tjejer med utländsk- eller minoritetsbakgrund. Vi blev också den första organisationen som aktivt stöttade vår målgrupp och tog upp kampen mot de fördomar och den diskriminering som myndigheter alltför ofta utsatte dem för.

1998 bildade nätverket föreningen Systerjouren Somaya med en stödlinje dit våldsutsatta kunde ringa. Inom några år växte föreningen till att inkludera vårt första skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och en utbildnings/föreläsningsverksamhet. Sedan dess har vi även öppnat en barnomsorgsverksamhet för barn i skyddat boende samt ett skyddat aktivitetscentrum för personerna som bor hos oss.