Få hjälp

Är du utsatt för våld i nära relation? Eller lever du med hedersrelaterat våld eller förtryck? Vi kan hjälpa dig.

Somaya är en stödjour med säte i Stockholm. Vi har en stödlinje, skyddat boende och två aktivitetscenter, ett öppet center (Somaya center) och ett skyddat center. Vi stöttar och tar emot personer från hela Sverige. I det skyddade boendet får du fysiskt och känslomässigt skydd och stöd.

Till oss kan du komma om du är över 18 år och har varit utsatt för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld eller förtryck. Vi tar också emot medföljande barn. Socialtjänsten eller Migrationsverket bestämmer om du får flytta till oss.

När man bor i vårt skyddade boende kan man delta i olika aktiviteter på vårt skyddade aktivitetscenter. Det är en kreativ och trygg plats. Här kan du träffa andra och göra saker tillsammans. 

Hur kontaktar du oss?

Om du är utsatt för hot och våld i hemmet och/eller lever med hedersrelaterat våld eller förtryck kan du ringa vår stödlinje. Där kan du få stöd, råd och information om dina rättigheter. Du kan vara anonym.

Vi kan hjälpa dig att kontakta socialtjänsten eller polisen om du vill, men vi gör ingenting om du inte ber oss.Vår personal pratar många språk, bland annat svenska, engelska, arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, urdu, hindu och spanska.

Är det farligt att ringa en stödlinje?

Du har kanske fått höra att det är farligt att ringa till en stödlinje. Men många saker som sägs stämmer inte:

  • Vi tar inte dina barn
  • Vi tvingar ingen att bo hos oss
  • Man bor inte i skyddat boende för evigt
  • Vi tvingar ingen att skilja sig
  • Vi stöttar dig att leva ett liv fritt från våld.

 

Ta kontakt

Ring oss: 020-81 82 83
Vardagar: 09:00-16:00

Maila: stodjouren@somaya.se