Skyddat aktivitetscenter

Somaya har ett skyddat aktivitetscenter för de som bor, eller har bott, i våra skyddade boenden. Det är en trygg plats som erbjuder en meningsfull vardag med gemenskap, delaktighet och möjlighet till ny kunskap.

I vårt aktivitetscenter har vi olika aktiviteter som kan bidra till personlig utveckling och välmående. Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna på vägen till ett självständigt liv fritt från våld. Vi erbjuder bland annat samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Vi tillhandahåller även datorer och skrivare. 

Vi har ett tydligt fokus på barn på vårt skyddade aktivitetscenter. För medföljande barn finns ett barnrum med plats för lek, filmvisning, pyssel, spel och andra aktiviteter. Vi erbjuder skolundervisning med ett lärteam vid behov.

På det skyddade centret uppmärksammar vi födelsedagar och olika högtider och ger de boende möjlighet att fira dem tillsammans. Det skapar gemenskap och glädje.

Somaya har även Somaya center, ett öppet aktivitetscenter, dit man kan komma utan att bo i vårt skyddade boende.