Skyddat boende

Behöver du placera i skyddat boende? Vi är tillgängliga för akutplaceringar, samt kortare och längre placeringar. Personer som kommer till oss får samma stöd oavsett hur länge placeringen varar. Det inkluderar ett kvalificerat kontaktmannaskap och en egen kontaktperson. Våra skyddade boenden följer socialtjänstlagens riktlinjer och kriterier.

Våra skyddade boenden

Vår verksamhet är specialiserad på att möta och skydda personer med särskild sårbarhetsfaktor. Det gäller främst personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. I våra skyddade boenden erbjuds de boende såväl fysiskt skydd som praktiskt och känslomässigt stöd i enlighet med vår arbetsmetod. Vår språkkompetens gör att vi ofta kan erbjuda stöd på den boendes språk. Vi arbetar också med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro.

Somaya erbjuder skyddat boende i Stockholm. Vi tar emot:

  • kvinnor
  • män
  • hbtqi-personer
  • par/familjer
  • medföljande barn

Våra boenden är i första hand kollektiva med självständiga hushåll. Vi kan också erbjuda skyddat boende med egen lägenhet. Lägenheterna är utspridda geografiskt för att öka säkerheten för våra stödsökande. Samtidigt har vi personal tillgänglig dygnet runt via vår jourtelefon. Om det finns särskilda behov av stöd, kan personal vara på plats i lägenheterna under dagar, kvällar och helger efter överenskommelse med placerande myndighet.

Placeringsförfrågningar kommer i första hand från socialtjänsten och vi kan ta emot placeringar närsomhelst på dygnet. Vi kan även vara behjälpliga vid transporter.

Läs mer om våra skyddade boenden och hur vi jobbar.

Somayas stöd behöver inte ta slut när placeringen i det skyddade boendet är slut. Vi arbetar aktivt med eftervård och erbjuder olika långsiktiga insatser, exempelvis kontaktmannaskap. Läs mer om vårt fortsatta stöd.

Behöver du placera i skyddat boende?

  • Hot- och riskbedömningar görs alltid.
  • Vi är tillgängliga för kortare placeringar/akutplaceringar.
  • Alla boende får en egen kontaktperson, även vid korta placeringar.
  • Husdjur är välkomna i vissa av våra boenden.
  • Vi kan vara behjälpliga vid transporter.

Vi tar emot placeringar dygnet runt.
För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11
Under helger och kvällar: 08-120 165 00
stodjouren@somaya.se

Barn i skyddat boende – ett tydligt barnperspektiv

Vi tar emot barn mellan 0-17 år i vårdnadshavares sällskap. Varje barn får en egen kontaktperson som har huvudansvar för att följa ärendet under placeringstiden med barnets bästa i fokus. För att kvalitetssäkra och samordna vårt arbete med barn har vi har en barnansvarig med kompetens i Trappanmodellen. Vår språkkompetens gör att vi ofta också kan erbjuda stöd på barnets språk. Vi jobbar också aktivt med föräldrastöd samt för att stärka föräldra-barnrelationen. 

Skolgång i skyddat boende

Barnets rätt till skolgång gäller även i skyddat boende. Det tillgodoser vi genom att barnets kontaktperson ser till att en säker inskrivning på skola/förskola sker inom tre veckor. Om barnet inte kan börja skolan i anslutning till placeringens början, kan vi erbjuda undervisning av ett lärteam på vårt skyddade aktivitetscenter. 

På centret arbetar vi med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro, och vi fokuserar på att skapa barnaktiviteter. Där anordnar vi också aktiviteter under lov och ledigheter samt födelsedags- och högtidsfiranden.

Läs mer om vårt barnperspektiv.

Vanliga frågor om skyddat boende

Vad är skyddat boende?

Ett skyddat boende är till för personer som på grund av exempelvis våld, eller hot om våld, behöver komma bort från sin egen bostad. Boendet har hemlig adress och är en trygg och säker plats där personer utsatta för hot, förtryck får skydd och stöd. Det finns skyddade boenden för alla som är utsatta för våld: barn, kvinnor, män, par och hbtqi-personer. 

På Somaya har vi personal som är speciellt utbildade i samtalsstöd, säkerhetsplaneringar, hot- och riskbedömningar med mera. När man bor hos oss får man praktiskt stöd och samtal. Om man vill göra en polisanmälan så hjälper vi att få kontakt med en advokat för rådgivning. Vi stöttar också i kontakten med myndigheter, sjukvård och skola.

Hos oss finns det personal som är utbildade för att prata med barn som upplevt våld. Den som bor hos oss får vara med på olika aktiviteter som stärker en, och man får stöd i att leva ett självständigt liv.

Hur får man skyddat boende?

Skyddat boende beviljas av socialtjänsten. För att få bo på ett skyddat boende måste man därför kontakta socialtjänsten i den kommunen man bor i. Om du eller någon du känner är i behov av skyddat boende är det bäst att kontakta socialtjänsten direkt. Socialtjänsten gör bedömningen om det är skyddat boende eller om det är någon annan åtgärd som ska göras. Därefter kommer socialtjänsten att hjälpa personen med att få tillgång till ett skyddat boende antingen hos oss eller annat boende. Man kan även ringa och prata med dem anonymt för att få mer information om skyddat boende.

Hur länge får man bo i skyddat boende?

Det är socialtjänsten i ens hemkommun eller Migrationsverket som bestämmer hur länge man får bo hos oss. De gör en bedömning av situationen och vilka behov som finns.

Vad händer efter skyddat boende?

Det vi vet med säkerhet är att det finns ett liv efter våld i nära relationer. När man har flyttat ut från ett skyddat boende kan man fortfarande få stöd, råd och samtal av oss på Somaya genom vår stödlinje och vårt aktivitetscenter. Till aktivitetscentret Somaya center kan man komma för att träffa vår personal och andra som har utsatts för våld. Det är en plats för aktiviteter och socialt umgänge. Här firar vi även födelsedagar och högtider tillsammans. Vi kan också erbjuda fortsatt stöd från din kontaktperson utifrån socialtjänstens bedömning.

Behöver du bo i skyddat boende men vet inte hur du kan få hjälp?

Kontakta oss via vår stödlinje. Vi kan kan ge dig råd, stöd och information. Vår personal pratar många olika språk. Du kan vara anonym.

Stöd och skydd i Somayas skyddade boende