Lansering: vår första utbildning för dig som möter personer utsatta för våld

Hur kan vi/du ge långsiktigt stöd till personer utsatta för våld i nära relation? Hur kan vi/du arbeta för att möta olika behov för individer i mycket sårbara livssituationer?

 

I över 25 år har Somaya mött och stöttat personer utsatta för våld i nära relation. Vi ser att samhället tillgodoser de akuta behoven för de drabbade individerna, men att människor behöver långsiktigt stöd för att fortsätta leva självständiga liv fria från våld. Vi vill bidra med vår mångåriga kunskap och våra arbetsmetoder. Därför har vi tagit fram den här utbildningen.

Utbildningen är digital samt kostnadsfri och tar plats i vår nya utbildningsplattform. Den är riktad till dig som i ditt arbete möter personer utsatta för våld i nära relation.

I samband med lanseringen ges du chansen att vara en av de första att registrera sig på denna utbildning.

Varmt välkommen att delta!

Anmäl dig här.
Lanseringen hålls på Zoom tisdag 9 april kl. 12-12.45.

Share article:

More news

Ja, jag vill bidra till Somayas arbete genom att bli medlem!

Ett enkelt sätt att bidra till en ljusare framtid för personer som utsätts för våld i nära relation, det är att bli medlem i Somaya stödjour.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete på medlemsmöten och årsmöte. Du är med och sätter riktningen på vårt viktiga arbete och bidrar till arbetet för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska vara en självklarhet.

Swisha en donation

Ditt bidrag går oavkortat till vår nödkassa för de som bor i våra skyddande boenden. 

Swish QR code for donation

Många av dem vi tar emot har lämnat sina hem snabbt och utan möjlighet att ta med sig något. Din gåva gör det möjligt för oss att möta de grundläggande behoven för vuxna och barn i den situationen.