Vi lanserar en e-learning för allas möjlighet till ett självständigt liv fritt från våld

Genom beviljade projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten har Somaya stödjour utvecklat en ny e-learning, "Ett självständigt liv fritt från våld", som syftar till att förbättra stödet för individer utsatta för våld i nära relationer eller som lever med olika sårbarhetsfaktorer. E-learningen, som lanseras i början av nästa år, riktar sig främst till yrkesverksamma och fokuserar på att erbjuda kunskap och verktyg för att hantera dessa komplexa situationer.

"Vi är väldigt stolta över att ha omvandlat våra erfarenheter och arbetssätt från Somayas 25 år och den verksamhet vi bedriver på Somaya center, vårt öppna aktivitetscenter, till den här e-learningen. Vi har inkluderat vår kunskap kopplat till vikten av ett sammanhållet och akut- och långsiktigt stöd till personer utsatta för våld i nära relation, och erbjuder också konkreta verktyg som yrkesverksamma kan integrera i sitt arbete", säger Zenobia Rizvi, Somaya stödjours verksamhetschef.

Detta initiativ bygger på Somaya stödjours långa erfarenhet inom området och är utformat för att ge en omfattande förståelse för våldets många aspekter. Kursinnehållet spänner från grundläggande begrepp till mer avancerade ämnen, som att hantera fall av dubbel eller trippel utsatthet. En kombination av teori och praktik gör det också möjligt för deltagarna att tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer.

Utbildningen betonar vikten av ett intersektionellt perspektiv, av att anpassa stödet till varje enskild persons unika behov, och av en kombination av akuta- och långsiktiga stödinsatser för att främja ett självständigt liv fritt från våld för alla.

”Den här utbildningen är en del av Somayas konstanta strävan mot att erbjuda konkreta lösningar och stöd till de som behöver det mest, och vår förhoppning är att e-learningen bidrar till att öka kompetensen hos yrkesverksamma som möter personer utsatta för våld och därigenom tillgängliggöra ett effektivt och anpassat stöd till de som söker det”, avslutar Zenobia Rizvi.

Share article:

More news

Ja, jag vill bidra till Somayas arbete genom att bli medlem!

Ett enkelt sätt att bidra till en ljusare framtid för personer som utsätts för våld i nära relation, det är att bli medlem i Somaya stödjour.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete på medlemsmöten och årsmöte. Du är med och sätter riktningen på vårt viktiga arbete och bidrar till arbetet för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska vara en självklarhet.

Swisha en donation

Ditt bidrag går oavkortat till vår nödkassa för de som bor i våra skyddande boenden. 

Swish QR code for donation

Många av dem vi tar emot har lämnat sina hem snabbt och utan möjlighet att ta med sig något. Din gåva gör det möjligt för oss att möta de grundläggande behoven för vuxna och barn i den situationen.