Efter boendetiden

Vad händer sen?

Det vi vet med säkerhet är att det finns ett liv efter våld i nära relationer. De vuxna och barn som flyttat från vårt skyddade boende erbjuds fortsatt stöd även efter placeringens slut. De är välkomna att delta i Somaya centers aktiviteter, få stöd kring praktiska göromål samt stöd och råd i den utsträckning de behöver. Även barnen är fortsatt välkomna och bjuds in till födelsedags- och högtidsfirande. Många kvinnor får ett socialt nätverk via vårt center och använder det även efter placeringens slut som en mötesplats. Centrets lokaler kan även användas om kvinnorna har möten med myndigheter, socialtjänst eller behandlare. 

Kvalificerat kontaktmannaskap

Personer som har bott på skyddat boende eller av annan anledning har ett litet nätverk kan via socialtjänsten ansöka om en flerspråkig och erfaren kontaktperson från Somaya.

Vår erfarenhet är att individer med en särskild sårbarhetsfaktor kan behöva praktiskt och emotionellt stöd under en längre tid för att gå vidare och leva helt självständigt.

Flera kommuner använder sig av kvalificerad kontaktperson, kontakta vår kanslitelefon så berättar vi mer.