Kontakt

Vill du placera på Somayas skyddade boende? Söker du stöd? Behöver du juridisk rådgivning? Eller vill du komma i kontakt med Somayas personal? Här finner du våra kontaktuppgifter.

Placera på skyddat boende

Placeringar dygnet runt.
För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11
Under helger och kvällar: 08-120 165 00

Medarbetare

Zenobia Rizvi

Verksamhetschef

Zenobia är beteendevetare och ekonom med inriktning organisation och ledarskap. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med HR, ledarskap och organisationsfrågor inom privat som offentlig sektor från bl.a Svenska Filminstitutet, MTV och Accenture. Hon har ett ideellt engagemang som sträcker sig från projekt som främjar inkludering och integration till olika styrelseuppdrag på till exempel Rädda Barnen. Zenobia har det övergripande ansvaret för att driva, leda och utveckla verksamheten vilket innefattar verksamhetsstyrning, ekonomi och personalansvar. SPRÅK: svenska, engelska, urdu, hindi, grundläggande spanska

Elsa

Chef för stödverksamheten

​​Elsa är utbildad statsvetare med särskilt fokus på genusfrågor och våld i nära relation. Hon har även läst arabiska och studerat samt arbetat i Egypten. Hon har tidigare erfarenhet från ideell sektor då hon arbetat med kulturfrågor och med ensamkommande flyktingar. Som chef för stödverksamheten ansvarar Elsa för Somayas öppna och skyddade stödverksamhet vilket innebär personal- och kvalitetsansvar. SPRÅK: svenska, engelska, arabiska

Julia

Strateg inom kommunikation och påverkansarbete

Julia har en bakgrund som lingvist och har en masterexamen i Communication for Development. Hon har tidigare arbetat inom kommun och myndighet i såväl Sverige som olika spansktalande länder. Som strateg på Somaya stödjour arbetar Julia bland annat med att på olika sätt lyfta vår målgrupps röst, sprida kunskap och driva samhällsförändring utifrån målgruppens behov. SPRÅK: svenska, engelska, spanska

Paulina

Kommunikatör

Paulina har en kandidat i mänskliga rättigheter och har arbetat inom civilsamhället med projektledning och kommunikation de senaste åren. Hon har arbetat med demokratifrågor, asyl och etablering, ideellt engagemang och folkbildning. Som kommunikatör på Somaya arbetar Paulina med sociala medier, webb och kampanjer. SPRÅK: svenska, engelska, spanska, grundläggande franska.

Anousheh Abuhamzeh

Advokat

Anousheh är advokat och specialist inom brottmål, familjerätt och socialrätt. Hon har en jur. kand. från Uppsala universitet (2009) och har tidigare under många år arbetat som jurist inom statlig och kommunal förvaltning. Anousheh sitter som styrelseledamot i Somaya stödjour sedan 2021 och brinner för de frågor som Somaya arbetar med, har ett starkt intresse för mänskliga rättigheter och tycker det är viktigt att bidra till att alla människor får den juridiska hjälp de har behov av. Anousheh erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i Advokatjouren hos Somaya. SPRÅK: svenska, engelska, persiska, dari

Camilla Orefjärd

Advokat

Camilla är advokat och specialiserad inom brottmål, familjerätt och socialrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att företräda våldsutsatta som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn och besitter särskild kompetens inom barnrätt, vålds- och sexualbrott, våld i nära relation samt hedersbrott. Hon har under mer än ett årtionde varit engagerad i Somayas verksamhet och föreläser såväl internt som externt. Camilla erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i Advokatjouren hos Somaya. SPRÅK: svenska, engelska, franska och arabiska

Kajsa

Ansvarig Somaya center

Kajsa har sedan tidigare en kandidat i kommunikationsvetenskap och läser nu till socionom. Hon har en bakgrund inom kommunikation och projektledning inom såväl privat som ideell sektor. Kajsa har jobbat som kontaktperson i Somayas skyddade boende och har nu ansvar över Somayas öppna center. Som ansvarig för Somaya center är Kajsa projektledare för de aktiviteter som hålls. SPRÅK: svenska, engelska

Stödverksamheten

Kontaktperson

På stödverksamheten arbetar ett antal personer med bakgrund inom socialtjänst, socialt arbete, vård och omsorg. De är utbildade specialpedagoger, behandlingsassistenter, social- och behandlingspedagoger. Tillsammans besitter de utbildning inom: TRAPPAN-samtal, BRA-samtal, PATRIARK, SARA och juridik. Våra medarbetare på stödverksamheten är anonyma av säkerhetsskäl, men vi vill ändå lyfta den enorma kompetens och erfarenhet de besitter. På Somaya är deras huvudsakliga uppgift att vara kontaktpersoner till de boende, ha kontakt med relevanta myndigheter samt ta emot stödsamtal i telefonjouren. Personalen på stödverksamheten anordnar också sociala aktiviteter för vuxna och barn som bor hos oss, för att nämna en del av allt det viktiga de gör. SPRÅK: svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska/farsi

Advokatjouren

Behöver du juridisk rådgivning? Har du varit utsatt för brott? Eller har du frågor om migrationsärenden, vårdnad, boende och umgänge med barn? Då finns Advokatjouren som erbjuder gratis juridisk rådgivning på olika språk.

I Advokatjouren kan du få hjälp av advokaterna Camilla Orefjärd och Anousheh Abuhamzeh. 

Tisdagar kl. 13-15 - Advokat Camilla Orefjärd
Camilla ger juridisk rådgivning på svenska, engelska, franska och arabiska.

Fredagar kl 10-12 - Advokat Anousheh Abuhamzeh
Anousheh ger juridisk rådgivning på svenska, engelska, persiska och dari.

Stödlinje

Ring stödjlinjen: 020-81 82 83
Vardagar 09:00-16:00

Här kan du som är utsatt för våld få stöd, hjälp och vägledning på flera olika språk, bland annat arabiska, engelska och persiska.

Vi har tystnadsplikt vilket betyder att ingenting av det du berättar förs vidare. De jourpersoner som svarar i telefonen har mångårig kunskap om alla former av våld.

Varmt välkommen att ringa.

Allmänna frågor, ekonomi och styrelse

info@somaya.se
Allmänna förfrågningar

stodjouren@somaya.se
Besvarar mail från hjälpsökande samt myndighetspersoner 

styrelsen@somaya.se
Somayas styrelse, angående strategiska frågor 

ekonomi@somaya.se
Fakturafrågor

center@somaya.se
Kontakt och frågor gällande Somaya center