För yrkesverksamma

Vi stöttar personer före, under och efter ett uppbrott. Här har vi samlat information till dig som möter personer utsatta för våld i ditt arbete. Du kan både hänvisa personer till oss samt placera på vårt skyddade boende.

Somaya är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Vi har över 25 års erfarenhet av, och spetskompetens inom, våld i nära relation och hedersrelaterat våld (kollektivt våld). 

Vilka är Somayas målgrupper?

Vi stöttar kvinnor, män och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. I våra skyddade boenden tar vi emot kvinnor, män, hbtqi-personer och par samt medföljande barn.

Vad erbjuder Somayas skyddade boende?

  • Alla som placeras i våra skyddade boenden får en egen kontaktperson
  • Medföljande barn får en egen kontaktperson (TRAPPAN-samtal finns tillgängligt)
  • Medföljande barn erbjuds skolgång via ett lärteam
  • Bred språkkompetens
  • Erfarenhet av att jobba med särskilt utsatta grupper eller personer med en särskild sårbarhetsfaktor
  • Vi gör hot- och riskbedömningar (SARA, FREDA, Patriark)
  • Gemensamma sociala aktiviteter
  • Vi har boenden där husdjur är välkomna
  • Vi har ett samarbete med föreningen Voov (tar hand om djur som inte kan följa med)

Läs mer om våra skyddade boenden och hur vi jobbar.

Vad ingår i Somayas verksamhet?

De olika delarna av vår verksamhet gör att vi erbjuder ett individanpassat stöd innan, under och efter uppbrottsprocessen. Vi bidrar också till att de som placeras i våra skyddade boenden får ett nytt socialt sammanhang.

Det här ingår i vår verksamhet:

Vi tar emot placeringar dygnet runt

För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11
Under helger och kvällar: 08-120 165 00
stodjouren@somaya.se

Läs mer om våra skyddade boenden och hur vi jobbar.