Somaya center

Möter du kvinnor med utländsk bakgrund som är eller har varit utsatta för våld och förtryck, eller som behöver en social gemenskap och långvarigt stöd? Då finns Somaya center – för kvinnors möjlighet att ta sin plats i samhället.

Varför Somaya center?

Många kvinnor som ännu inte är etablerade i Sverige, eller som upplever utanförskap och svaga sociala nätverk, behöver olika typer av stöd – utöver de insatser som socialtjänsten kan bevilja. Ofta behövs stödet över en längre tid.

Detsamma gäller för många kvinnor som lever med förtryck, våld eller i en hederskontext. Det kan handla om emotionellt och socialt stöd och att känna delaktighet och gemenskap. Kunskap och information om att navigera i samhället samt om våld och våldets mekanismer är också viktigt.

Behovet av Somaya center

Kvinnorna som kontaktar Somaya behöver många gånger just den här typen av stöd. Tidigare har de inte haft någonstans att vända sig. Vi ser också att det har saknats en plats dit socialtjänsten och andra yrkesverksamma kan hänvisa till. Därför finns Somaya center på två platser.

Vi har Somaya center Södermalm där kvinnor kan skriva in sig för att delta på aktiviteterna. På Somaya center Söderhöjden i Järfälla erbjuder vi öppna aktiviteter i Huset på höjden. Dit kan man komma utan föranmälan.

Centren är unika och trygga platser för kvinnor med utländsk bakgrund som är eller har varit utsatta, eller som riskerar att utsättas för våld och förtryck. Här får kvinnorna ett behovsanpassat emotionellt och praktiskt stöd utifrån forskningsbaserade arbetsmetoder.

Målet med Somaya center

Centren ger kvinnorna insikt om sina rättigheter, samt bidrar med verktyg och kunskap för att de ska uppnå egenmakt och självständighet. Vi stöttar också myndigheter, kommuner och yrkesverksamma för att skapa förändring för individer och samhället i stort. 

Aktiviteter och arbetsmetod

Somaya center är en mötesplats och ett kompetenscenter där deltagarna får ett unikt stöd utifrån sina individuella behov. Målet är att kvinnorna ska få stöd att etablera/återetablera sig i samhället. Det gör vi genom att stötta dem att närma sig myndigheter och arbetsmarknaden, få tillgång till en gemenskap samt få nödvändig information och kunskap. De får verktyg till att bygga självförtroende, självkänsla och självständighet. Att delta på Somaya center är kostnadsfritt.

Vårt arbete grundar sig på arbetsmetoden “Rum för stöd”. Det är en forskningsbaserad metod som bygger på en sammanhållen förståelse av stöd och våld. Metoden baseras på målgruppens egen röst om de olika delar som behövs för att de ska nå målet om ett självständigt liv fritt från våld. Forskarna har identifierat fyra olika typer av stöd utifrån målgruppens behov: emotionellt stöd, stöd i att navigera, stöd till lärande och förståelse, socialt stöd.

Läs mer om arbetsmetoden här.

Somaya center Söderhöjden

Under 2023 utökade vi Somaya center och erbjuder en rad aktiviteter i Järfälla. Precis som på Somaya center Södermalm är aktiviteterna kostnadsfria och riktar sig till kvinnor. Vi erbjuder olika typer av aktiviteter, så som jobbcoachning, fika och samtal, mamma-lunch, yoga och sociala tillställningar m.m. Aktuellt schema publiceras på vår Instagram. Kontaktperson för Somaya center Söderhöjden: christine@somaya.se

Boka tid på Somaya center Södermalm

Alla nya besökare på Somaya center Södermalm har ett första introduktionssamtal. Klicka här för att komma till bokningen av ett introduktionssamtal. Vi skickar sedan en mötesbekräftelse och mer information. Observera att introduktionssamtalet inte per automatik är bokat när förfrågan skickas, vi skickar alltid en bekräftelse.

Har du varit hos oss förut? Boka ett nytt möte genom att klicka här.

Har du frågor? Om du vill veta mer om centret, våra arbetsmetoder och hur du hänvisar kvinnor hit kan du ringa eller mejla oss:

Ring 073-254 50 28
Mejla center@somaya.se