Somayas föreläsningar

Somayas föreläsningar om våld i nära relation och andra frågor är framtagna för att vara relevanta för bland annat socialtjänst, polis, skolor, kvinno- och tjejjourer och företag. Föreläsningarna bygger på vår specialkompetens och vår samlade erfarenhet från verksamheten.

Boka skräddarsydda föreläsningar om våld i nära relation

 Några exempel på teman vi föreläser om:

  • Våld i nära relation
  • Barnfridsbrottet har fyllt ett år – vad innebär det för vuxna och barn i våldsutsatthet
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Hedersbrott – vad säger lagstiftningen
  • Vårdnadsprocessen – ett stärkt barnrättsperspektiv
  • Barnfridsbrottet
  • Normaliseringsprocessen
  • Bemötande av våldsutsatta med särskild sårbarhet
  • Våldsutsatthet ur ett migrationsrättsligt perspektiv
  • Våldsutsatthet och familjerättsliga tvister – Hur påverkar våld inom familjen bedömningen av barnets bästa? – fokus på den rättsliga processen från början till slut samt exempel från verkligheten.

Vi anpassar innehåll och språk till olika målgrupper efter era önskemål och behov.

Kontakt

För mer information eller för bokning:

Ring 08-760 96 11

Mejla info@somaya.se

Kommande föreläsningar

Barn som bevittnat våld och deras rättigheter

Om föreläsningen

Sedan 2021 betraktas det som ett brott när ett barn är vittne till våld i nära relation. Men vad innebär detta i praktiken och vilka rättigheter har barnet i en sådan situation? Advokat Anousheh Abuhamzeh kommer att guida oss genom dessa frågor under denna föreläsning.

Under föreläsningen kommer vi att gå igenom de grundläggande definitionerna av våld i nära relationer, presentera relevant statistik baserad på regeringens proposition från 2020 om barn som bevittnar brott, samt diskutera definitionen av barnfridsbrottet och hur rättspraxis har utvecklats sedan införandet av den nya rubriceringen.

Detta är en möjlighet att fördjupa din förståelse och öka medvetenheten om detta viktiga ämne. 

Föreläsare: Advokat Anousheh Abuhamzeh

Datum och tid:

Föreläsningen hålls på Zoom som frukostföreläsning torsdag 7 mars kl. 9-9.45 och lunchföreläsning måndag 18 mars klockan 12-12.45. Du väljer själv vilken av tillfällena du vill gå på. 

Anmäl dig här.