Advokatjouren

Behöver du juridisk rådgivning? Har du varit utsatt för brott? Eller har du frågor om migrationsärenden, vårdnad, boende och umgänge med barn? Då finns Advokatjouren som ger gratis juridisk rådgivning på olika språk.

Om Advokatjouren

I Advokatjouren kan du få gratis juridisk rådgivning på olika språk av de advokater och jurister som samarbetar med Somaya. Det kan röra frågor kopplat till brottmål, migrationsärenden, familjerätt och socialrätt.

De språk som vi i nuläget erbjuder i Advokatjouren är: svenska, engelska, persiska, dari, franska och arabiska. Om du talar ett annat språk än dessa kan vi, beroende på vilket språk du talar, ha möjlighet att boka in en av våra volontärer som kan tolka. Eftersom tjänsten är gratis har vi inte möjlighet att bekosta tolk.

De som arbetar i Somayas advokatjour är advokaterna Anousheh Abuhamzeh och Camilla Orefjärd.

  • Anousheh ger juridisk rådgivning på svenska, engelska, persiska och dari. Fredagar kl. 10-12
  • Camilla ger juridisk rådgivning på svenska, engelska, franska och arabiska. Tisdagar kl. 13-15

 

 

Varför jobbar du med Advokatjouren?

– Jag brinner för mänskliga rättigheter och möjligheten att kunna hjälpa andra personer. Jag tycker det är viktigt att alla människor ska ha rätt till juridisk rådgivning på ett enkelt och lättbegripligt sätt och tycker därför att arbetet med Advokatjouren är väldigt givande, att kunna bidra med min juridiska kunskap och kunna vägleda personer som är i behov av juridiskt stöd i ofta svåra situationer, säger Anousheh Abuhamzeh.

 

– Min utgångspunkt är människors lika värde. Därför vill jag jobba för att göra juridiken mer lättillgänglig och lättförståelig. Alla, oavsett bakgrund och livssituation, har rätt till information om sina rättigheter och möjligheter för att kunna påverka sin situation, säger Camilla Orefjärd.

 

Vilka är de vanligaste frågorna som kommer in till Advokatjouren?

Det är vanligt med frågor kopplat till utsatthet, till exempel:

  • Vad riskerar jag om jag lämnar min partner?
  • Har jag rätt att stanna i Sverige trots att relationen tar slut?
  • Vad har jag för ekonomisk rätt vid en eventuell skilsmässa?
  • Kan/får min partner ta barnen utomlands?
  • Om jag blir utsatt för olika former av våld, vilken rätt till juridisk hjälp har jag och hur ser den ut?

 

Kontakta Advokatjouren

Kontakta Anousheh, fredagar kl. 10-12
Ring 073-082 03 78
Mejla anousheh.abuhamzeh@lewislaw.se

Kontakta Camilla, tisdagar kl. 13-15
Ring  0790-622 667
Mejla camilla@advokatorefjard.se


När Advokatjouren är stängd kan du mejla dina kontaktuppgifter till den du vill kontanta så svarar de dig  när de är kan.