Somaya stödjour träffade jämställdhetsministern

Somaya stödjour träffade jämställdhetsministern inför arbetet med kommande åtgärdspaket mot våld i nära relation

Igår deltog Somaya stödjour på ett rundabordssamtal med jämställdhetsminister Paulina Brandberg för att bidra med våra erfarenheter, kunskaper och perspektiv inför regeringens arbete med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram gällande könsrelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån vår verklighet, och den verklighet som de som söker stöd hos Somaya beskriver, lyfte vi en än gång:

Säkerställ lättillgängliga och förebyggande insatser

Vi lyfte vikten av lättillgängliga och förebyggande insatser som kan erbjudas innan våldet eskalerar. Detsamma gäller stärkande och förebyggande insatser efter att någon lämnat en våldsam relation för att motverka risken att den som utsatts för våld återvänder till en förövare. Dessa insatser kan vara kostsamma men blir långt billigare på lång sikt.

Öka samarbete och samverkan

Vi betonade vikten av ökat samarbete och samverkan mellan kommuner och olika myndigheter för att skapa rättssäkra bedömningar för insatser. Varje person som blir utsatt för våld ska ha rätt och tillgång till samma typ av stödinsatser oavsett var man bor eller vilken handläggare man har.

Satsa på mammor för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Vi framförde behovet av fler satsningar riktade till mammor för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheter behöver ökade kunskaper för att bredda bilden av vem som är offer och vem som är förövare, och för att förstå att en person kan vara båda sakerna samtidigt. Det krävs också mer resurser för satsningar för mammor.

Gör det lättare att lämna en våldsam relation

Vi lyfte fram att det måste bli lättare att lämna en våldsam relation. Priset för att lämna en våldsam relation är alldeles för högt idag. Det är inte den som har utsatts för våld som ska behöva anpassa sitt liv, utan den som varit våldsam. Samhället måste säkerställa tillgången till bostad, ekonomiska förutsättningar att lämna och en trygg och säker miljö.

Säkerställ långsiktig finansiering

Slutligen lyfte vi fram behovet av långsiktig finansiering snarare än projektmedel i arbetet med våld i nära relation. Det är nödvändigt för att verksamheter ska kunna erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd som utgår från vad den enskilde behöver för att bearbeta sina upplevelser.

Vi ser fram emot att ta del av den nya strategin och hoppas se satsningar inom dessa områden.

Share article:

More news

Ja, jag vill bidra till Somayas arbete genom att bli medlem!

Ett enkelt sätt att bidra till en ljusare framtid för personer som utsätts för våld i nära relation, det är att bli medlem i Somaya stödjour.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete på medlemsmöten och årsmöte. Du är med och sätter riktningen på vårt viktiga arbete och bidrar till arbetet för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska vara en självklarhet.

Swisha en donation

Ditt bidrag går oavkortat till vår nödkassa för de som bor i våra skyddande boenden. 

Swish QR code for donation

Många av dem vi tar emot har lämnat sina hem snabbt och utan möjlighet att ta med sig något. Din gåva gör det möjligt för oss att möta de grundläggande behoven för vuxna och barn i den situationen.