Vi tar fram en kortfilm! Hösten 2024

I över 25 år har Somaya stödjour stöttat personer före, under och efter uppbrott från våld i nära relation. Under 2024 släpper vi kortfilmen Fatma som skildrar tiden efter skyddat boende för en mamma med sin son.

 

Var skulle du börja - om du måste börja om ditt liv på en främmande plats, långt från familj och vänner?

Många tror att livet efter våld i nära relation börjar när man kommer till skyddat boende, men för många är tiden efter det skyddade boendet, när man måste börja om, det allra svåraste. Det är precis det vi vill lyfta i kortfilmen Fatma som vi släpper hösten 2024, om en mamma och hennes son som precis lämnat ett skyddat boende.

– Med kortfilmen vill vi synliggöra våldets osynliga konsekvenser och de olika utmaningar och hinder som i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund kan möta efter ett uppbrott från en våldsam relation. Vi vill också visa hur det påverkar barnen. I berättelsen står inte bara kvinnans utmaningar i centrum, utan även den inre styrkan och strävan efter att skapa en ny och trygg tillvaro för sitt barn, säger Zenobia Rizvi, verksamhetschef på Somaya stödjour som är initiativtagare till filmen.

Under hösten 2024 kommer filmen släppas. Håll utkik i våra sociala kanaler för mer info.

 

Share article:

More news

Ja, jag vill bidra till Somayas arbete genom att bli medlem!

Ett enkelt sätt att bidra till en ljusare framtid för personer som utsätts för våld i nära relation, det är att bli medlem i Somaya stödjour.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete på medlemsmöten och årsmöte. Du är med och sätter riktningen på vårt viktiga arbete och bidrar till arbetet för ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska vara en självklarhet.

Swisha en donation

Ditt bidrag går oavkortat till vår nödkassa för de som bor i våra skyddande boenden. 

Swish QR code for donation

Många av dem vi tar emot har lämnat sina hem snabbt och utan möjlighet att ta med sig något. Din gåva gör det möjligt för oss att möta de grundläggande behoven för vuxna och barn i den situationen.