Stödtelefon        020 81 82 83
Kansli                 08-760 96 11

HÄR FINNS INFO PÅ:

Välkommen till Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv. För att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen.

Vi kan. Möta kvinnor och tjejer på deras eget språk. Vi kan våld i nära relation. Vi kan hedersrelaterat våld och förtryck.

Vårt mål: Att vara den främsta organisation i Sverige som erbjuder vägledning och skydd till våldsutsatta personer. Vi är den främsta idéburna organisation som sprider kunskap om hedersrelaterat våld. 

Skydd: Vi har skyddade boenden med plats för uppemot 50 personer i våra skyddade boenden. Varje person, inklusive alla barn, har ett eget emottagande, egen handlingsplan och egna samtal. 

Stöd och vägledning: Vår stödtelefon och kanslitelefon erbjuder råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till personer utsatta för våld. Anhöriga, arbetskollegor och vänner är även välkomna att söka stöd. Myndighetspersoner är välkomna att konsultera oss.

Utbildning: Vi har erfarna utbildare för små och stora grupper. Se vidare här

Opinion: Media och press är välkomna att kontakta verksamhetschefen, se vidare under "kontakt".

Vill du ha hjälp?

Vill du samtala med någon som förstår dig? Är du utsatt för våld, hot, kränkningar och vill ha hjälp att komma i från din situation?

Vi lyssnar och stödjer individer i sitt egna val och visar på möjligheter och utvägar.

Vi talar många språk. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer usatta för hedersrelaterade brott.

Vill ditt företag bidra till en hållbar utveckling i form av Coporate Social Responsability - exempelvis sponsra en besöksverksamhet, bidra till barnpaket till aktiviteter för barn på skyddat boende ?

Läs mera..

Senaste nyheter

Nu kan du beställa boken "Min Röst"- barns berättelser från Somaya. Kanske en julklapp till någon engagerad?
Boken kostar 200kr exkl. frakt och kan beställas via minrost@somaya.se! 

Bli volontär

Volontärer hjälper till med olika saker hos Somaya.
Genom att engagera dig kan du bidra till kvinnor och barn får tillhöra en större gemenskap eller få ta del av nya kunskaper. Du kan även hjälpa till med diverse administrativa uppgifter. har du en spetskompetens som du vill bidra med till vår verksamhet? Hör av dig och berätta mer! 

Vill du placera?

Är du myndighetperson och söker skyddat boende? Vill du ha konsultation i ett ärende? Vill du veta mer om olika tjänster vi kan erbjuda?

 

Ring eller läs vidare här...

Stöd oss

Genom privata bidrag kan vi bidra till en bättre vistelse för kvinnor och barn som behöver bo på skyddat boende. Bidrag går ofta till akuta behov så som kläder till kvinnor och barn eller mat. Medlemsavgiften i Somaya går oavkortat till vår nödkassa som möjliggör allt detta och mycket annat för kvinnor, tjejer och barn på skyddat boende.