Myndigheter

För dig som arbetar på en myndighet är det viktigt att veta vad Somaya kan erbjuda och vilken kvalitet insatsen har. 

För Somayas del är det viktigt att göra en bedömning om vi är rätt kvinnojour för den person som ska erbjudas boende hos oss. 

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv. För att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen. Somayamodellen innehåller fem centrala delar: säkerhet, identitet, hälsa/stöd, ekonomi och rättshjälp. För mer information beställ våra foldrar eller boka en föreläsning.

Vi kan visa på att 90 % av de boende hos oss fullföljer sin placering. 85 % påbörjar och fullföljer en rättsprocess. 100 % ansöker om skyddade personuppgifter.

Vi föreläsar och utbildar ideella organisationer, socialtjänst, polis, skolpersonal m.fl

 

Läs mer om våra föreläsningarna under kunskapsspridning >>

En kontaktperson kan vara en medmänniska och ledsagare in i svenska samhället. Kvinnor som har bott på skyddatboende eller av annan anledning har ett litet nätverk kan via de sociala myndigheterna ansöka om en flerspråkig och erfaren kontaktperson från Somaya Kvinno- och Tjejjour.

 

Läs mer om våra tjänster under Om oss >>

 

Volontärer hjälper till med olika saker hos Somaya. Du kan engagera dig i olika uppgifter och bidra med kunskap som stärker arbetet på kvinnojouren och tjejjouren. 

Läs mer om våra volontärer >>