Tjejjour - Du som söker oss!

Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.) Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)

Du kan känna dig trygg att vända dig till oss. Vi har tystnadslöfte och det betyder att ingenting du berättar förs vidare. Du kan vara anonym om du så vill.

 

Vi som arbetar på jouren pratar olika språk och har olika utbildningsbakgrund.

 

Du kan vända dig till oss:
Telefon: 020 - 81 82 83
E-mail: tjejjouren@somaya.se

 

DU har rätt...

  • Till din egen kropp
  • Att leva ett liv utan våld och förtryck
  • Att bestämma om du vill gifta dig och med vem
  • Att bli lyssnad till
  • Att ha de vänner du själv valt

 

DU HAR RÄTT TILL RESPEKT OCH FRIHET

Tjejjouren Somaya kan...

  • Ge dig råd och stöd på ditt språk.
  • Hjälpa dig komma i kontakt med myndigheter om du skulle vilja det.
  • Tillsammans med dig planera din säkerhet

 

Vad är hedersrelaterat våld?

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat förtryck riktas mot en individ – ofta en släkting - som, enligt den egna gruppens uppfattning, har agerat så att den kan dra skam eller har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Dess syfte är att förhindra att gruppens anseende går förlorat eller skadas, samt även att återupprätta gruppens rykte och heder.

Somaya anser att man måste förklara och förstå hedersrelaterat förtryck utifrån ett intersektionellt perspektiv; där b.la kön, klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden ingår och där individerna i denna gruppkonstellation samtidigt kan vara likväl offer som förövare.