Du som söker oss

Du kan känna dig trygg att vända dig till oss. Vi har tystnadslöfte och det betyder att ingenting du berättar förs vidare. Du kan vara anonym om du så vill.

Vi som arbetar på jouren pratar olika språk och har olika utbildningsbakgrund. 

Du kan vända dig till oss på:
Telefon 020 - 81 82 83
E-mail: kvinnojouren@somaya.se

Bo på skyddat boende

Somaya har sju skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Vi tar emot kvinnor från hela Sverige.

När man kommer till vårt skyddade boende gäller första tiden att bryta kontakten med den/de som utövat våld och hot. Man erbjuds stöd och bearbetningssamtal där målet är att kvinnan ska kunna se konsekvenserna av våldet. Om kvinnan vill göra polisanmälan så har vi ett stort kontaktnät av kompetenta advokater för konsultation. Vi erbjuder även stöd vad gäller kontakt med myndigheter, sjukvård och skola.

Varje kvinna och barn får en kontaktperson som oftast talar samma språk.

Läs mer under Kvinnojouren >>

Barn som bevittnat våld

År 2007 skedde en lagändring som innebär att barn som bevittnat våld nu ses som brottsoffer. När barn kommer till kvinnojourens skyddade boende får de ett eget inskrivningssamtal av en barnsamordnare.

 

Läs mer under Barn som bevittnat våld >>

Myndigheter som vill placera

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att kvinnor frigör sig från förtryck på grund av kön.

Läs mer under Myndigheter >>