Kvinnojour - Du som söker oss!

Du kan känna dig trygg att vända dig till oss. Vi har tystnadslöfte och det betyder att ingenting du berättar förs vidare. Du kan vara anonym om du så vill.

 

Vi som arbetar på jouren pratar olika språk och har olika utbildningsbakgrund.

 

Du kan vända dig till oss:
Telefon: 020 - 81 82 83
mån-fre 9-16

E-mail: kvinnojouren@somaya.se

 

DU har rätt...

 • Till din egen kropp
 • Att leva ett liv utan våld och förtryck
 • Att bestämma om du vill gifta dig och med vem
 • Att bli lyssnad till
 • Att ha de vänner du själv valt

 

DU HAR RÄTT TILL RESPEKT OCH FRIHET

Kvinnojouren Somaya kan...

 • Ge dig råd och stöd på ditt språk.
 • Hjälpa dig komma i kontakt med myndigheter om du skulle vilja det.
 • Tillsammans med dig planera din säkerhet

 

Bo på skyddat boende

Somaya har sju skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Vi tar emot personer från hela Sverige.

När man kommer till vårt skyddade boende gäller första tiden att bryta kontakten med den/de som utövat våld och hot. Man erbjuds stöd och bearbetningssamtal där målet är att kvinnan ska kunna se konsekvenserna av våldet. Om kvinnan vill göra polisanmälan så har vi ett stort kontaktnät av kompetenta advokater för konsultation. Vi erbjuder även stöd vad gäller kontakt med myndigheter, sjukvård och skola.

Kvinnan har sitt eget rum som kan låsas. Man delar på övriga utrymmen, såsom kök, vardagsrum och badrum. Det finns tvättmaskin, tv och en fast telefon. Man köper och lagar själv sin mat.

Vi erbjuder kvinnor som bor hos oss olika aktiviteter som stärker dem och ger dem nya verktyg för ett självständigt liv.

Varje kvinna och barn får en kontaktperson som oftast talar samma språk.

Kvinnojouren

På kvinnojouren arbetar personal för att:

 • Svara i telefonen dagligen 9-16
 • Ge information och råd
 • Erbjuda kris och stödsamtal
 • Erbjuda motivationssamtal
 • Göra upp en säkerhetsplan vid hot om våld
 • I mån av möjlighet se till att Du få tala med någon på ditt eget språk
 • Ge kvinnor hjälp till självhjälp
 • Vid behov erbjuda skyddat boende
 • Erbjuder konsultation för myndighetspersoner