Barn som bevittnat våld

År 2007 skedde en lagändring som innebär att barn som bevittnat våld nu ses som brottsoffer. När barn kommer till kvinnojourens skyddade boende får de ett eget inskrivningssamtal.

Vi erbjuder Trappan samtal till samtliga barn, alla barn får dessutom en nalle och blir firad vid sin födelsedag. Våra boenden är barnanpassade med bland annat barnstol, leksaker och barnfilmer.