Kvinno- & tjejjour

Du som söker boende

Du kan känna dig trygg att vända dig till oss. Vi har tystnadslöfte och det betyder att ingenting du berättar förs vidare. Du kan vara anonym om du så vill.

Vi som arbetar på kvinnojouren pratar olika språk och har olika utbildningsbakgrund.

Telefon 020 - 81 82 83
Mail: kvinnojouren@somaya.se

Bo på skyddat boende

Somaya kvinno-och tjejjour har sju skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Vi tar emot personer från hela Sverige.

Första tiden gäller det att bryta kontakten med den/de som utövat våld och hot. Man erbjuds stöd och bearbetningssamtal där målet är att kvinnan ska kunna se konsekvenserna av våldet. Vill du göra polisanmälan så har vi ett stort kontaktnät av kompetenta advokater för konsultation. Vi erbjuder även stöd vad gäller kontakt med myndigheter, sjukvård och skola.

Varje kvinna får en kontaktperson som oftast talar samma språk som kvinnan. Barnen får en egen kontaktperson.

Läs mer under Kvinnojouren >>

Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)
Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)

Barn som bevittnat våld

År 2007 skedde en lagändring som innebär att barn som bevittnat våld nu ses som brottsoffer. När barn kommer till kvinnojourens skyddade boende får de ett eget inskrivningssamtal av en barnsamordnare.

 

Läs mer under Barn som bevittnat våld >>

Myndigheter som vill placera

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv. För att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen. Somayamodellen innehåller fem centrala delar: säkerhet, identitet, hälsa/stöd, ekonomi och rättshjälp.

 

Läs mer under Myndigheter >>