Människors lika värde och lika rättigheter

Vi anser att kulturell mångfald är en förutsättning för kunskap, erfarenhet och insikt om människors livsvillkor och skapande av identiteter. Vi arbetar aktivt med att alla människors röst är lika mycket värd oberoende av kön, etnicitet, religion, position, ålder och sexuell identitet.


I vårt arbete med barn så ser vi dem som individer med egna behov och rättigheter. I vårt arbete har i vi barnets bästa i fokus vilket betyder att barn inte ska utsättas för psykiskt-, fysiskt-, socialt- eller sexuellt våld.

 

Generositet – ett förhållningssätt

Vi menar att gott resultat når vi först om vi respekterar, är medmänskliga och gör vårt yttersta för att varje kvinna och tjej ska kunna leva på det sätt hon väljer att leva. Vi är övertygade om att med stöttning och feedback får vi människor att växa. Vi bjuder generöst på våra erfarenheter och kunskaper till kollegor, utsatta kvinnor och tjejer, politiker och myndigheter.

 

Professionell – ett förhållningssätt

En förutsättning för att vi ska kunna existera är att vi är professionella i alla led. Det innebär att vi alla arbetar efter de policys och arbetsprocesser som sätt upp för att optimera våra egna och kvinnors säkerhet. Det innebär även att vi alla aktivt arbetar för att utvecklas i takt med att vi ser att nya behov finns. Det kräver en personal, ledning och styrelse som uppmärksammar och förmedlar utvecklingspotential inom och utanför organisationen.