Ur Barnens Perspektiv

Somaya kvinno-och tjejjour är en mångspråkig kvinnojour som i över tio år arbetat med frågan om mäns våld och hot mot kvinnor. Under 2009 genomför vi ett projekt tillsammans med filmproducenten Annika Ernst, som heter "Ur barnens perspektiv". Projektet ägs av Sveriges Kvinnojourers Riksförbund och har finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden.

 

Projektet handlar om att möta föräldrar med invandrarbakgrund och praktiskt öppna upp för samtal som visar barnets perspektiv. Framför allt vill vi förmedla att barn uppfattar och förstår mer av familjekonflikter och vardagsproblematik än vad vuxna många gånger tror eller är medvetna om.

 

I särskilt fokus står frågan kring hur barn drabbas av att bevittna pappors hot och våld mot deras mammor. Barnens känslor och reaktioner glöms ofta bort när man talar om detta. Men barn både hör, ser och känner. De blir både rädda, arga, ledsna och kränkta.

 

Enligt SCB växer 200 000 barn i Sverige upp med att deras pappor slår och hotar deras mammor. 1 500 av de barnen bor på olika kvinnojourer. Alla de andra kanske upplever våldet varje dag. Våldet förekommer i alla kulturer och i alla samhällsklasser. Det är universellt.

 

Allteftersom ökar vår kunskap kring hur allvarligt barn påverkas och drabbas av att bevittna våld i hemmet och därmed ökar också insikten om att vuxna måste ta barnens reaktioner, känslor och tankar på allvar. Det vill vi göra i det här projektet.

 

En avsikt med projektet är att de kunskaper vi utvinner ska leda till att hitta pedagogiska redskap att sprida vidare till institutioner och organisationer runt om i Sverige.

 

Under 2009 har våra 15 informatörer träffat över 1500 föräldrar för att diskutera hur barn kan uppleva situationen på 6 olika språk.

Här kommer citat från några av deltagarna

"Jag trodde att vi var jämställda hemma, men nu förstå jag att vi har mer arbete att göra" -Mamma, turkiska

 

"Nu förstår jag att även om barnen inte är i samma rum så förstår de våld och misshandel" -Pappa, somaliska

 

"Till och med vad jag ser på tv påverkar mina barn. Jag kan inte titta på hemska bilder eller reportage före barnen sover. Det har jag lärt mig.

-Pappa, tigrinia

 

"Skönt att prata med någon på mitt eget språk. På någon som förstår mig"

-Mamma, arabiska

 

Projektet går nu in i andra året.