Somayas döttrar

Under sommaren 2009 upprepades succén från året innan och ett läger med äldre och yngre kvinnor anordnades med stöd från Brottsoffermyndigheten.

 

På temat "Min gräns" varvades gruppsamtal med fysisk aktivitet och feministiskt självförsvar som fördes på två språk. Tack vare suveräna volontärer hade barnen passning så att mammorna kunde slappna av och tänka på sig själva.

 

Lägret var mycket lyckat och gav vänskapsband för livet.