Cykla för friheten

Bakgrund
Nancy, en tjej som bodde i vårt boende för tjejer utsatta för hedersrelaterat våld frågade sommaren 2007 om vi kunde lära henne att cykla. Hon berättade att hennes föräldrar menade att man förlorade "mödomshinnan" om man cyklade och att detta var orsaken till att hon aldrig fått lära sig cykla.

 

Detta var upprinnelsen till att vi sökte projektmedel och under sommaren 2009 kunde projektet utföras.

 

Tid
Under två intensiva veckor har kvinnorna erbjudits att delta i en cykelkurs på två timmar varje dag. Genom att ha kursen under en intensiv period bidrog det till att kvinnornas rädsla försvann från att "börja om", de kunde lätt fortsätta där de senast slutade.

 

Gruppen
Gruppen bestod av nio kvinnor, med olika åldrar och ifrån olika ursprungsländer. Kvinnorna hade alla tidigare varit våldsutsatta och levde nu i situationer som var stabil. Gruppen delades in i två mindre grupper där vardera grupp hade två timmar att cykla vardera.

 

Projektet visade sig få ytterligare en grupp som inte var medräknad från start, nämligen kvinnornas barn som även kom till kursen, det kom sammanlagt fem barn som hade sina mammor som cyklade.

 

Området
När vi planerade området vi skulle utföra projektet på måste vi väga in kvinnornas säkerhetsaspekt. Många kan av säkerhetsskäl inte vistas i olika områden. På samma gång skulle området som valdes vara lätt tillgängligt och ha öppna ytor så att projektet skulle kunna utföras. Det var viktigt att ha tillgång till olika vägunderlag då kvinnorna skulle kunna få även den erfarenheten.

 

Vi utförde projektet i en närförort med många grönområden. Till att börja med var vi ett inhägnat område, en basketplan som även kändes trygg för kvinnorna då man inte risker att köra på någon.

 

Cyklar
Vid valet av cyklar spelade storleken en roll. Vi valde efter noga övervägande cyklar på 26 tum. Många fick cyklar som blev "favoriter" och den mest lätthanterliga cykeln för kvinnorna var dammodeller, och mindre använda blev den sportsliga modellen. Cyklarna hade både handbroms och pedalbroms så att kvinnorna kunde lära sig att använda både sätten att bromsa. Cyklarna hade tre växlar för att ge kvinnorna möjligheten att se hur växlar fungerar och vilken funktion dessa har. Alla cyklar hade pakethållare då det var till stor hjälp för att kunna hålla i cykeln som stöd för kvinnan när hon börjar cykla.

 

Volontärer

Vi insåg i planerings stadiumet att vi skulle behöva volontärer under projektet. Vi gjorde en uppdragsförfrågan till de som finns i vår verksamhet och kunde snart ordna med två volontärer som kom till varje tillfälle. Volontärer behövdes för att hålla i cyklarna för kvinnorna som cyklade men även med att passa de barn som kvinnorna tog med.

 

Introduktion
Vi insåg vid planeringen av kursen att vi måste lägga in ett första pass där kvinnorna skulle få testa på själva cyklingen utan att behöva arbeta med balansen. Därför lade vi in ett moment där kvinnorna fick cykla på motionscyklar och ett teroripass med en instruktör med information om vad kvinnorna ska tänka på när dem cyklar ute. Det var en möjlighet för kvinnorna att visualisera i hur det känns att cykla, trampa runt på pedalen och sitta ordentligt på sadeln. För många var det absolut första gången de satt sig på en cykel och därför gav det stor nytta att kunna få ha det tillfället i förberedande syfte.

 

Utvärdering, reflektion och slutsatser

Resultat
Av den sammanlagda gruppen med nio kvinnor kunde sex kvinnor cykla helt obehindrat i slutet av projektet. Man hade fått kunskapen att cykla i olika väglag, och i viss mån i uppförsbackar och nedförsbackar. De kände sig dessutom så trygga att de kunde cykla bland andra cyklister och gående. De tre resterande kvinnorna i gruppen lärde sig även de att cykla men med viss osäkerhet. Detta då de närvarat vid för få tillfällen. I genomsnitt tog det tre tillfällen för att kunna cykla själv utan att behöva någon person som hjälper till med stöd.

 

Flera kvinnor uttryckte sin glädje över att nu äntligen kunna cykla. Exempelvis berättar en av kvinnorna att hon nu kan söka jobb som tidningsbud, ett arbete hon tidigare erbjudits, men inte kunnat få då hon inte kunde cykla. En annan kvinna berättar att hon i sin uppväxt förbjöds att bland annat cykla och att det nu känns som en frihet att själv bestämma över hur hennes liv ser ut. En mamma berättade att hon nu kan vara mera aktiv och vara delaktig då barnen vill cykla på utflykt.

 

Erfarenheter
Vi skulle ha inkluderat kvinnornas barn i projektet. Vi förutsatte att kvinnorna själva skulle ordna med barnpassning men inser att just denna målgrupp har mycket litet nätverk och därmed små möjligheter till detta. Att våra volontärer var flexibla och givetvis hjälpte till med barnen är vi stolta över. Ibland krävdes det mer teori och motivationssamtal för vissa kvinnor för att de skulle förstå hur det går till när man cyklar. En kvinna hade riktigt svårt att cykla första två gångerna beroende på dåligt självförtroende upplevd stress. Behovet för henne var då inte endast det praktiska cyklandet utan även att stötta henne i att tro på sig själv och hennes möjligheter.

 

Många andra verksamheter har hört talas om detta projekt och velat skicka deltagare till oss. I mån av plats har även dessa kvinnor erbjudits plats.

 

Vi hoppas att vi ska kunna göra om detta projekt och då även gå ut med en inbjudan till andra kvinnojourer som har kvinnor som vill lära sig cykla.