Om föreningen

Styrelsen

Somayas styrelse består av ideellt engagerade personer som blivit valda av föreningens medlemmar. Styrelsens arbete är ett väldigt ansvarsfullt och meningsfullt och kräver ett stort engagemang i kvinnors olika villkor och även samhällsengagemang.

Vårt arbete ligger i att utforma verksamhetens inriktningar och mål. Att vara styrelseledamot för Somaya är ett privilegierat arbete. Man har möjligheter att styra, utveckla och påverka en av de största kvinnojourerna i landet.

Styrelsen består av 5 ledamöter. Styrelsen engagerar sig genom att vara med på styrelsemöten och fatta beslut för verksamheten och utför olika uppdrag som att representera Somaya på mässor och konferenser.

Styrelsen består av: 
Carina Ohlsson
Ordförande

Rosa Namini
Sekreterare

Zenobia Rizvi
Kassör

Tara Azizi
Ledamot
 
Julie Chowdry
Ledamot
 

Vill du engagera Dig som styrelseledamot? Vill du veta mer om vårt arbete? Maila oss gärna på styrelsen@somaya.se


Vill du bli medlem i Somayas förening? Läs mer här!