Om Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oav- sett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv och för att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen.

För att få mer information om Somayamodellen kontakta kansliet för beställning av broschyrer och/eller föreläsning.
 

Personal

Vi är idag 13 anställda på Somaya Kvinno- och Tjejjour. Vi har olika utbildningar och talar olika språk. Socionom, beteendevetare, sociolog, psykolog är några av de kompetenser vi har i arbetsgruppen och arabiska, tigrinija, persiska, turkiska, spanska, urdu, amahrinja och engelska är några av de språk vi talar. Detta ger oss en unik ställning i att kunna förstå de kvinnor som söker vår hjälp. 
 

Det är utvecklande och utmanande att arbeta på Somaya. Vi har extern handledning två gånger i månaden och vi arbetar målinriktat och dynamiskt med kvalitetssäkring kring vårt arbete.