Somayas mångåriga erfarenhet av hedersrelaterat våld och bemötade av kvinnor med utländskbakgrund efterfrågas kontinuerligt! Vi har duktiga och erfarna medarbetare som gärna delar med sig av den kunskap vi samlat på oss.

Kontakta oss med er förfrågan!
Nedan följer de tjänster vi erbjuder.

Specialistkunskap

Vi kan konsulteras i ärenden om hedersrelaterat våld, våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund, tvångsäktenskap,bemötande, kvalitetssäkring inom kvinnojourer och säkerhetsarbete mm.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om hedersrelaterat våld, tvångsgifte, säkerhetsarbete och bemötande av våldsutsatt kvinnor med utländsk bakgrund. Denna tjänst erbjuds till socialtjänst, polis,skolor, organisationer, föreningar och andra intresserade. Kan även erbjudas på flera språk.

Skräddarsydda utbildningar

VI erbjuder utbildningar om hedersrelaterat våld, säkerhetsarbete,  föräldrautbildning och bemötade av våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.
Nytt för 2013 är att vi erbjuder utbildningar i Somayamodellen. Detta är en framgångsmodell som resulterat i att 85 % av placerade kvinnor polisanmäler och fullföljer sin rättsprocess och att 90 % av de placerade kvinnorna fullföljer sin placering. Detta är unika resultat för en kvinnojour i Sverige.

Våra utbildningar erbjuds till socialtjänst, polis, skolor, organisationer, föreningar och andra intresserade. Denna tjänst kan erbjudas på flera språk.

Moderator

VI har stor erfarenhet av att samtalsleda paneldebatter och andra former diskussioner.
Kontakta oss med era idéer och planer!

Studiebesök

I mån av tid tar vi emot studiebesök där vi delar med oss av våra erfarenheter och samlad kunskap. Detta erbjuds på flera språk!