Följ oss på sociala medier för att ta del av vårt arbete!

2014

Anna-Karin Rybeck, bild lånad från Sveriges Radio Anna-Karin Rybeck, bild lånad från Sveriges Radio

– "Kvinnoregistret avslöjar fördomar, okunskap och en hemsk kvinnosyn. Data som samlats är irrelevant och kränkande. Att försöka hitta anledningar till våldet hos kvinnan själv leder varken till skydd eller att gärningsmannen grips."

Hör hela klippet här!

Anna-Karin Rybeck, PhD & verksamhetschef. Bilden är lånad från Sveriges Radios hemsida Anna-Karin Rybeck, PhD & verksamhetschef. Bilden är lånad från Sveriges Radios hemsida

Verksamhetschef Anna-Karin Rybeck intervjuas i Radio Sweden P6 med anledning av kvinnoregistret. Hör hela intervjun på Sveriges Radios hemsida.

Radio Sweden spoke to Anna-Karin Rybeck, who is the head ot the Somaya women's shelter, which is focusing especially on women with immigrant background and people who are victims of honour related violence

"I am really surprised and am really upset because the information that is registered here, is not interesting at all," she said. "The only thing it reveals is discrimination and racism and it reveals an antiquated view of women. I can of course understand that the police want to register indicators for arresting an offender, or if they want to minimise further acts of violence, but the information that is registered in this register is really just horrible. It also reveals lack of knowledge within the police force about the whole situation of violence against women.

Anna-Karin Rydbeck is concerned about the effect of the news of this register will have on the women that they work with on a day to day basis.

"I never thought that we had to work so much to defend the women against the Swedish society. We have different problems and situations to help these women to have a life in respect of human rights and get free from domestic violence. We tell all our women to go to the police and to make a police reports, but if the police is registering this kind of information.. It makes me really.. I don't know what to say, actually," she said, clearly angry at what she has found out.

Hör hela klippet här

 
 

Polisen registrerar misshandlade kvinnor – sexism och förnedrande kvinnosyn

Somaya kvinno- och tjejjour är specialiserad på att hjälpa och skydda kvinnor och barn utsatta för våld och förtryck pga kön, heder, religion och kultur. Vi behövs, vi hjälper många, men att vi ska behöva skydda dessa kvinnor från det svenska samhället är en skandal. Jag vill säga att jag är förvånad men tyvärr är jag mest uppgiven över att vi inte kommit längre trots allt vi vet om frågan.

Det är inte bara att registret finns som är skrämmande, sexistiskt, diskriminerande och förfärligt utan även att subjektiva uppfattningar om kvinnornas psykiska hälsa, förmodad religionstillhörighet, och etniskt ursprung registreras. Detta är en skandal som påverkar över 30 % av Sveriges kvinnor. En skandal för en stor del av kvinnorna i Sverige och än mer kränkande för de mest utsatta. Flera av de kvinnor som är i behov av skydd hos oss riskerar att utsättas för trippel kränkning i detta register.

Konsekvensen av att hantera våld i nära relation på detta sätt är förödande. Inte bara synen på kvinnor som om de bär ansvar för att de utsätts utan att dessutom göra subjektiva kopplingar till grundlösa samband stigmatiserar och skapar en fullständigt felaktig bild av kunskapsläget kring våld i nära relation och är dessutom en skrämmande tillbakagång vad gäller jämlikhet och kvinnors rätt i Sverige.

Skrämmande är även att polisen uppenbarligen har så bristande rutiner på kvalitetssäkring, uppdatering av forskningsläget eller kanske helt enkelt totalt saknar kunskap om områden som de är satta att utreda, hantera och behandla.

- "Att registrera uppgifter på detta sätt är fullständigt irrelevant", säger Docent Anders Tengström, forskare vid KI. "Det ska bli intressant att få höra vad polisen tänker och vad syftet med registret är. Att registrera indikatorer och risk och skyddsfaktorer är naturligvis förståeligt men att registrera allmän information om kvinnan som inte har någon koppling till hennes våldsutsatthet är enbart lönlöst. Ett alternativ hade naturligtvis varit att använda kvinnan som informationskälla om mannen och få information om riskfaktorer kopplade till gärningsmannen som indikerar en koppling till våld, exvis tidigare våldsbenägenhet, alkoholberoende etc. Syftet måste naturligtvis vara att minska våldsutsatthet och gripa en eventuell förövare", fortsätter Anders Tengström, "men ingenting som idag framkommit från registret har den potentialen. Ska dock bli spännande att höra polisens förklaringar." 

Vi förväntar oss att polisen förklarar sitt beteende, omedelbart lämnar det fullständiga registret för utredning till externa granskare samt förklarar sitt syfte. Vi förväntar oss även en satsning på utbildning av poliser som ska arbeta med våld i nära relation så att de inte sprider eller baserar sitt arbete på felaktiga och kvinnoförnedrande grundvalar.

Anna-Karin Rybeck
PhD och verksamhetschef på Somaya kvinno-och tjejjour

anna-karin@somaya.se
08-12016501

 
 

Vi söker förskollärare till vår barnverksamhet. Gärna med erfarenhet av förskolearbete. Kontakta verksamhetschef anna-karin@somaya.se

Somaya är en av flera organisationer som är med i ett nationellt stödforum där hedersutsatta kan få stöd och hjälp. Arvsfondsprojektet heter "Kärleken är fri" och har utvecklats ur projektet "Det handlar om kärlek". Projektet innebär bland annat en skolturné och en chatt på vardagskvällar mellan 18-21. Somaya är med och bemannar chatten en gång/veckan. Lägg till msn@dinarattigheter.se på Skype.

Det handlar om kärlek är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer, med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter. Projektet startade i Norrköping hösten 2008 och en modell för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld togs fram. Modellen visade sig vara väldigt lyckad och projektet har därefter spridit sig till många skolor på flera orter runt om i landet.

Läs mer om projektet här!

På senaste tiden har vi fått en hel del produkter som olika företag sponsrat med. Det är allt ifrån hygienprodukter till smink. Vi är enormt tacksamma!

Stort tack till: 
RFSU
Renée Voltaire
Reddville
Lumene

Vill du bidra med något? Kontakta verksamhetschef Anna-Karin Rybeck

Ikväll hölls en feministisk kväll på Cyklopen i Stockholm arrangerat av Feminight. Dom har bestämt att skänka överskottspengarna från kvällen till Somayas verksamhet. Stort tack för en fantastisk kväll och för ert engagemang!

Läs mer om Feminight och Femicrew här!

Idag deltog Somaya i Pride paraden i Stockholm. Vi gick bland annat med Sveriges kvinno-och tjejjourers riksförbund SKR.

Under Almedalsveckan på Gotland blev riksdagsledamot Arhe Hamednaca utsatt för en rasistattack. Arhe är även ledamot i Somayas styrelse. Senare under veckan blev även SKR:s vice ordförande Aisha Mussa Gaas hotad. Dessa två är involverade i Somayas arbete och beskedet om vad dem utsatts för fick vår verksamhetschef och all personal som kunde avvaras att åka till Visby för att stötta Aisha & Arhe samt visa motstånd mot våld och nazism. Aftonbladet skrev om händelsen, läs mer här!

"Somaya arbetar dagligen för allas rätt till frihet och mänskliga rättigheter. När våra offentliga representanter blir hotade och får sina rättigheter kränkta är det inte längre endast ett hot på individnivå utan ett hot mot hela samhället. Två personer kopplade till Somaya, Arhe Hamednaca & Aisha Mussa Gaas, har blivit utsatta för hot och kränkningar i Almedalen. Det här är helt oacceptabelt och jag kan inget annat göra än att direkt åka till Almedalen för att visa mitt stöd till Arhe och Aisha, samt mitt motstånd mot rasism och nazism. Jag hoppas vi ses i den gemensamma kampen!"

Anna-Karin Rybeck PhD
Verksamhetschef
Somaya kvinno-och tjejjour

Somaya arbetar ständigt med kunskaps- och informationsspridning på olika håll i samhället. Här kommer vår första infomercial på 1 minut och 42 sekunder med skrämmande siffror om våld i världen. Sprid gärna.
 

Vi på Somaya är oerhört stolta över att ha en representant i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds styrelse. I år blev vår fantastiska Aisha Mussa Gaas vald till vice ordförande i SKR:s nya styrelse!
 

Idag lanseras vår nya hemsida och logga!
 

Vill du vara med och göra Stockholmsnatten tryggare?

Somaya samarbetar med Trädgården, FATTA, polisen, Stockholm stad och Säker på Riktigt för Nattskiftet - ett projekt för rätten att vara trygg i natten och en kamp mot våld och sexuella övergrepp. Just nu söker projektet volontärer i åldern 25 och uppåt.

Häng på och gilla vår nya FB-sida! Klicka här för att komma dit. Sprid gärna!

Den 30-31 januari var Somaya kvinno-och tjejjour och föreläste för Emmaboda kommun. Personal från Individ- och familjeomsorgen; handläggare (inom Barn och familj, missbruk och försörjningsstöd), familjepedagoger, missbruksbehandlare, behandlare på boendet för ensamkommande flyktingar, samt 1:e socialsekreterare och IFO-chef deltog i utbildningen. Temat var Hedersrelaterat våld och förtryck, generell kunskap i ämnet men även djupgående hur en individen respektive familjen kan påverkas av detta. Fokus lades på säkerhetsplanering och hur man kan gå tillväga i en utredning där det finns misstanke om hedersrelaterat våld.  

Kommunen önskade även stöd och vägledning i utformandet av en handlingsplan gällande Individ- och familjeomsorgens arbete med Hedersrelaterat våld och förtryck.

Det har varit fantastiskt givande dagar för oss på Somaya och vi önskar Emmaboda kommun lycka till med det fortsatta arbetet mot våld och förtryck. .

Just nu har vi 2 platser lediga på våra skyddade boenden. Socialtjänst eller annan myndighet som vill placera en kvinna plus eventuella barn med skyddsbehov är välkommen att ringa till vårt kansli på 08-7609611.


Somaya Kvinno- och Tjejjour hade den 18/1 ett avgörande extrainsatt årsmöte. Mötet gick väldigt bra och vi är oerhört tacksamma för alla våra engagerade medlemmar som kom!

Vi vill välkomna vår nytillsatta ordförande Najla Ahmed och vår nya styrelsemedlem Halima Larsson. Vi är även stolta över att den sittande styrelsen fick förnyat förtroende av medlemmarna. Föreningen ser nu fram emot det viktiga arbete vi har framför oss.

Vi kommer att fortsätta föra fram de frågor som Somaya arbetat med de senaste 15 åren gällande våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vår målgrupps dubbla utsatthet och vår kamp för alla kvinnors fri- och rättigheter. Somaya har och kommer alltid försöka ta plats på alla forum där dessa frågor diskuteras för att föra fram vår unika röst där vi länge varit den enda rösten.

Somaya kommer att fortsätta arbeta aktivt för att vårt värdegrundsarbete ska vara levande och i respekt gentemot de kvinnor och barn som behöver vår hjälp.
Vi baserar alla beslut på vår värdegrund och i respekt mot vår målgrupp. Vi ser fram emot att fortsätta debatten kring utsatta kvinnor och barns rättigheter i vårt samhälle i stort.

Vår organisation och vår verksamhetschef har blivit kallade islamofober, vilket vi inte ens tänker sänka oss till att kommentera. Vi är oerhört stolta över vår verksamhetschef och står alla bakom henne till fullo i det fina arbete som verksamheten utför.

Vi arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och människors lika värde. Somaya är och förblir emot alla former av hat, diskriminering och fördomar. Vi har nolltolerans mot hot, våld och förtryck mot våra kvinnor och barn, mot vår personal och mot vår organisation.

Vi vill särskilt tacka Mehmet Kaplan för sitt fortsatta stöd för Somaya, Mötesordförande Meeri Wasberg för sitt fantastiska sätt att leda årsmötet, Monjia Manai Sonnius (en av grundarna till somaya) för den kunskap och stöd hon givit under denna tid.

Somaya Kvinno- och Tjejjour

Vi vill välkomna Somayas medlemmar till ett extra inkallat årsmöte den 18/1. Anmäl dig på info@somaya.se. Plats meddelas vid anmälan.

Ett gott nytt år önskar vi alla från Somaya. Vi hoppas 2014 blir ett jämställt år fritt från våld (man kan ju alltid hoppas!) Kärlek till er alla

Nyheter

2014

Anna-Karin Rybeck, bild lånad från Sveriges Radio Anna-Karin Rybeck, bild lånad från Sveriges Radio

– "Kvinnoregistret avslöjar fördomar, okunskap och en hemsk kvinnosyn. Data som samlats är irrelevant och kränkande. Att försöka hitta anledningar till våldet hos kvinnan själv leder varken till skydd eller att gärningsmannen grips."

Hör hela klippet här!

Läs hela inlägget »
Anna-Karin Rybeck, PhD & verksamhetschef. Bilden är lånad från Sveriges Radios hemsida Anna-Karin Rybeck, PhD & verksamhetschef. Bilden är lånad från Sveriges Radios hemsida

Verksamhetschef Anna-Karin Rybeck intervjuas i Radio Sweden P6 med anledning av kvinnoregistret. Hör hela intervjun på Sveriges Radios hemsida.

Radio Sweden spoke to Anna-Karin Rybeck, who is the head ot the Somaya women's shelter, which is focusing especially on women with immigrant background and people who are victims of honour related violence

"I am really surprised and am really upset because the information that is registered here, is not interesting at all," she said. "The only thing it reveals is discrimination and racism and it reveals an antiquated view of women. I can of course understand that the police want to register indicators for arresting an offender, or if they want to minimise further acts of violence, but the information that is registered in this register is really just horrible. It also reveals lack of knowledge within the police force about the whole situation of violence against women.

Anna-Karin Rydbeck is concerned about the effect of the news of this register will have on the women that they work with on a day to day basis.

"I never thought that we had to work so much to defend the women against the Swedish society. We have different problems and situations to help these women to have a life in respect of human rights and get free from domestic violence. We tell all our women to go to the police and to make a police reports, but if the police is registering this kind of information.. It makes me really.. I don't know what to say, actually," she said, clearly angry at what she has found out.

Hör hela klippet här

 
 

Läs hela inlägget »

Polisen registrerar misshandlade kvinnor – sexism och förnedrande kvinnosyn

Somaya kvinno- och tjejjour är specialiserad på att hjälpa och skydda kvinnor och barn utsatta för våld och förtryck pga kön, heder, religion och kultur. Vi behövs, vi hjälper många, men att vi ska behöva skydda dessa kvinnor från det svenska samhället är en skandal. Jag vill säga att jag är förvånad men tyvärr är jag mest uppgiven över att vi inte kommit längre trots allt vi vet om frågan.

Det är inte bara att registret finns som är skrämmande, sexistiskt, diskriminerande och förfärligt utan även att subjektiva uppfattningar om kvinnornas psykiska hälsa, förmodad religionstillhörighet, och etniskt ursprung registreras. Detta är en skandal som påverkar över 30 % av Sveriges kvinnor. En skandal för en stor del av kvinnorna i Sverige och än mer kränkande för de mest utsatta. Flera av de kvinnor som är i behov av skydd hos oss riskerar att utsättas för trippel kränkning i detta register.

Konsekvensen av att hantera våld i nära relation på detta sätt är förödande. Inte bara synen på kvinnor som om de bär ansvar för att de utsätts utan att dessutom göra subjektiva kopplingar till grundlösa samband stigmatiserar och skapar en fullständigt felaktig bild av kunskapsläget kring våld i nära relation och är dessutom en skrämmande tillbakagång vad gäller jämlikhet och kvinnors rätt i Sverige.

Skrämmande är även att polisen uppenbarligen har så bristande rutiner på kvalitetssäkring, uppdatering av forskningsläget eller kanske helt enkelt totalt saknar kunskap om områden som de är satta att utreda, hantera och behandla.

- "Att registrera uppgifter på detta sätt är fullständigt irrelevant", säger Docent Anders Tengström, forskare vid KI. "Det ska bli intressant att få höra vad polisen tänker och vad syftet med registret är. Att registrera indikatorer och risk och skyddsfaktorer är naturligvis förståeligt men att registrera allmän information om kvinnan som inte har någon koppling till hennes våldsutsatthet är enbart lönlöst. Ett alternativ hade naturligtvis varit att använda kvinnan som informationskälla om mannen och få information om riskfaktorer kopplade till gärningsmannen som indikerar en koppling till våld, exvis tidigare våldsbenägenhet, alkoholberoende etc. Syftet måste naturligtvis vara att minska våldsutsatthet och gripa en eventuell förövare", fortsätter Anders Tengström, "men ingenting som idag framkommit från registret har den potentialen. Ska dock bli spännande att höra polisens förklaringar." 

Vi förväntar oss att polisen förklarar sitt beteende, omedelbart lämnar det fullständiga registret för utredning till externa granskare samt förklarar sitt syfte. Vi förväntar oss även en satsning på utbildning av poliser som ska arbeta med våld i nära relation så att de inte sprider eller baserar sitt arbete på felaktiga och kvinnoförnedrande grundvalar.

Anna-Karin Rybeck
PhD och verksamhetschef på Somaya kvinno-och tjejjour

anna-karin@somaya.se
08-12016501

 
 

Läs hela inlägget »

Vi söker förskollärare till vår barnverksamhet. Gärna med erfarenhet av förskolearbete. Kontakta verksamhetschef anna-karin@somaya.se

Läs hela inlägget »

Somaya är en av flera organisationer som är med i ett nationellt stödforum där hedersutsatta kan få stöd och hjälp. Arvsfondsprojektet heter "Kärleken är fri" och har utvecklats ur projektet "Det handlar om kärlek". Projektet innebär bland annat en skolturné och en chatt på vardagskvällar mellan 18-21. Somaya är med och bemannar chatten en gång/veckan. Lägg till msn@dinarattigheter.se på Skype.

Det handlar om kärlek är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer, med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter. Projektet startade i Norrköping hösten 2008 och en modell för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld togs fram. Modellen visade sig vara väldigt lyckad och projektet har därefter spridit sig till många skolor på flera orter runt om i landet.

Läs mer om projektet här!

Läs hela inlägget »

På senaste tiden har vi fått en hel del produkter som olika företag sponsrat med. Det är allt ifrån hygienprodukter till smink. Vi är enormt tacksamma!

Stort tack till: 
RFSU
Renée Voltaire
Reddville
Lumene

Vill du bidra med något? Kontakta verksamhetschef Anna-Karin Rybeck

Läs hela inlägget »

Ikväll hölls en feministisk kväll på Cyklopen i Stockholm arrangerat av Feminight. Dom har bestämt att skänka överskottspengarna från kvällen till Somayas verksamhet. Stort tack för en fantastisk kväll och för ert engagemang!

Läs mer om Feminight och Femicrew här!

Läs hela inlägget »

Idag deltog Somaya i Pride paraden i Stockholm. Vi gick bland annat med Sveriges kvinno-och tjejjourers riksförbund SKR.

Läs hela inlägget »

Under Almedalsveckan på Gotland blev riksdagsledamot Arhe Hamednaca utsatt för en rasistattack. Arhe är även ledamot i Somayas styrelse. Senare under veckan blev även SKR:s vice ordförande Aisha Mussa Gaas hotad. Dessa två är involverade i Somayas arbete och beskedet om vad dem utsatts för fick vår verksamhetschef och all personal som kunde avvaras att åka till Visby för att stötta Aisha & Arhe samt visa motstånd mot våld och nazism. Aftonbladet skrev om händelsen, läs mer här!

"Somaya arbetar dagligen för allas rätt till frihet och mänskliga rättigheter. När våra offentliga representanter blir hotade och får sina rättigheter kränkta är det inte längre endast ett hot på individnivå utan ett hot mot hela samhället. Två personer kopplade till Somaya, Arhe Hamednaca & Aisha Mussa Gaas, har blivit utsatta för hot och kränkningar i Almedalen. Det här är helt oacceptabelt och jag kan inget annat göra än att direkt åka till Almedalen för att visa mitt stöd till Arhe och Aisha, samt mitt motstånd mot rasism och nazism. Jag hoppas vi ses i den gemensamma kampen!"

Anna-Karin Rybeck PhD
Verksamhetschef
Somaya kvinno-och tjejjour

Läs hela inlägget »

Somaya arbetar ständigt med kunskaps- och informationsspridning på olika håll i samhället. Här kommer vår första infomercial på 1 minut och 42 sekunder med skrämmande siffror om våld i världen. Sprid gärna.
 

Läs hela inlägget »

Vi på Somaya är oerhört stolta över att ha en representant i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds styrelse. I år blev vår fantastiska Aisha Mussa Gaas vald till vice ordförande i SKR:s nya styrelse!
 

Läs hela inlägget »

Idag lanseras vår nya hemsida och logga!
 

Läs hela inlägget »

Vill du vara med och göra Stockholmsnatten tryggare?

Somaya samarbetar med Trädgården, FATTA, polisen, Stockholm stad och Säker på Riktigt för Nattskiftet - ett projekt för rätten att vara trygg i natten och en kamp mot våld och sexuella övergrepp. Just nu söker projektet volontärer i åldern 25 och uppåt.

Läs hela inlägget »

Häng på och gilla vår nya FB-sida! Klicka här för att komma dit. Sprid gärna!

Läs hela inlägget »

Den 30-31 januari var Somaya kvinno-och tjejjour och föreläste för Emmaboda kommun. Personal från Individ- och familjeomsorgen; handläggare (inom Barn och familj, missbruk och försörjningsstöd), familjepedagoger, missbruksbehandlare, behandlare på boendet för ensamkommande flyktingar, samt 1:e socialsekreterare och IFO-chef deltog i utbildningen. Temat var Hedersrelaterat våld och förtryck, generell kunskap i ämnet men även djupgående hur en individen respektive familjen kan påverkas av detta. Fokus lades på säkerhetsplanering och hur man kan gå tillväga i en utredning där det finns misstanke om hedersrelaterat våld.  

Kommunen önskade även stöd och vägledning i utformandet av en handlingsplan gällande Individ- och familjeomsorgens arbete med Hedersrelaterat våld och förtryck.

Det har varit fantastiskt givande dagar för oss på Somaya och vi önskar Emmaboda kommun lycka till med det fortsatta arbetet mot våld och förtryck. .

Läs hela inlägget »

Just nu har vi 2 platser lediga på våra skyddade boenden. Socialtjänst eller annan myndighet som vill placera en kvinna plus eventuella barn med skyddsbehov är välkommen att ringa till vårt kansli på 08-7609611.

Läs hela inlägget »


Somaya Kvinno- och Tjejjour hade den 18/1 ett avgörande extrainsatt årsmöte. Mötet gick väldigt bra och vi är oerhört tacksamma för alla våra engagerade medlemmar som kom!

Vi vill välkomna vår nytillsatta ordförande Najla Ahmed och vår nya styrelsemedlem Halima Larsson. Vi är även stolta över att den sittande styrelsen fick förnyat förtroende av medlemmarna. Föreningen ser nu fram emot det viktiga arbete vi har framför oss.

Vi kommer att fortsätta föra fram de frågor som Somaya arbetat med de senaste 15 åren gällande våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vår målgrupps dubbla utsatthet och vår kamp för alla kvinnors fri- och rättigheter. Somaya har och kommer alltid försöka ta plats på alla forum där dessa frågor diskuteras för att föra fram vår unika röst där vi länge varit den enda rösten.

Somaya kommer att fortsätta arbeta aktivt för att vårt värdegrundsarbete ska vara levande och i respekt gentemot de kvinnor och barn som behöver vår hjälp.
Vi baserar alla beslut på vår värdegrund och i respekt mot vår målgrupp. Vi ser fram emot att fortsätta debatten kring utsatta kvinnor och barns rättigheter i vårt samhälle i stort.

Vår organisation och vår verksamhetschef har blivit kallade islamofober, vilket vi inte ens tänker sänka oss till att kommentera. Vi är oerhört stolta över vår verksamhetschef och står alla bakom henne till fullo i det fina arbete som verksamheten utför.

Vi arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och människors lika värde. Somaya är och förblir emot alla former av hat, diskriminering och fördomar. Vi har nolltolerans mot hot, våld och förtryck mot våra kvinnor och barn, mot vår personal och mot vår organisation.

Vi vill särskilt tacka Mehmet Kaplan för sitt fortsatta stöd för Somaya, Mötesordförande Meeri Wasberg för sitt fantastiska sätt att leda årsmötet, Monjia Manai Sonnius (en av grundarna till somaya) för den kunskap och stöd hon givit under denna tid.

Somaya Kvinno- och Tjejjour

Läs hela inlägget »

Vi vill välkomna Somayas medlemmar till ett extra inkallat årsmöte den 18/1. Anmäl dig på info@somaya.se. Plats meddelas vid anmälan.

Läs hela inlägget »

Ett gott nytt år önskar vi alla från Somaya. Vi hoppas 2014 blir ett jämställt år fritt från våld (man kan ju alltid hoppas!) Kärlek till er alla

Läs hela inlägget »

Arkiv