Följ oss på sociala medier för att ta del av vårt arbete!

2013 > 04

”En propp i systemet” Kvinnojourer i Sverige tvingas säga nej till allt fler kvinnor som kommer och söker akut hjälp. Orsaken är att kvinnorna som redan bor på jourerna inte får tag i nya bostäder. Ett ansvar som egentligen vilar på kommunerna.

Polisen kritiseras av Somaya. Efter kritik mot polisens arbete för hedersrelaterade brott har polisen tillsatt en nationell expertgrupp som stöd. Trots detta kan inte Susanne Namaani, verksamhetsledare se att antalet konsultationer minskat.

Nyheter

2013 > 04

”En propp i systemet” Kvinnojourer i Sverige tvingas säga nej till allt fler kvinnor som kommer och söker akut hjälp. Orsaken är att kvinnorna som redan bor på jourerna inte får tag i nya bostäder. Ett ansvar som egentligen vilar på kommunerna.

Läs hela inlägget »

Polisen kritiseras av Somaya. Efter kritik mot polisens arbete för hedersrelaterade brott har polisen tillsatt en nationell expertgrupp som stöd. Trots detta kan inte Susanne Namaani, verksamhetsledare se att antalet konsultationer minskat.

Läs hela inlägget »

Arkiv