Följ oss på sociala medier för att ta del av vårt arbete!

2013

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, kvinnokonventionen och utvecklingskonferensen i Kairo 1994 tar ställning för barns rätt att vara barn och för rätten att välja sin partner.

Trots det upplever 70 000 unga i Sverige, främst flickor, att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 8 500 oroar sig ofta för att inte kunna välja partner.

Vi som undertecknar den här artikeln vill att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras i Sverige. Vi kräver att alla lagar som gör det möjligt att beröva unga deras barndom och rätt att välja partner försvinner. Vi vänder oss särskilt mot den diskriminerande lagstiftning som gör det möjligt att på religiös, kulturell eller traditionell grund undan­ta vissa barn från det skydd som alla borde ha rätt till.
Länk till artikeln

”En propp i systemet” Kvinnojourer i Sverige tvingas säga nej till allt fler kvinnor som kommer och söker akut hjälp. Orsaken är att kvinnorna som redan bor på jourerna inte får tag i nya bostäder. Ett ansvar som egentligen vilar på kommunerna.

Polisen kritiseras av Somaya. Efter kritik mot polisens arbete för hedersrelaterade brott har polisen tillsatt en nationell expertgrupp som stöd. Trots detta kan inte Susanne Namaani, verksamhetsledare se att antalet konsultationer minskat.

Förra året skedde ett trendbrott. Då kontaktade 50 papperslösa kvinnor Somaya kvinnojour i Stockholm, fler än något annat år. Kvinnorna saknar pengar och rättigheter. De har blivit misshandlade och är livrädda. Läs mer

Foto: Stefan Mattsson Foto: Stefan Mattsson

Vad betydde utmärkelsen?

– Jättemycket, priset satte oss i strålkastarljuset. Det har gjort att vi som organisation kunnat växa och fler personer har fått hjälp av oss.

Nyheter

2013

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, kvinnokonventionen och utvecklingskonferensen i Kairo 1994 tar ställning för barns rätt att vara barn och för rätten att välja sin partner.

Trots det upplever 70 000 unga i Sverige, främst flickor, att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 8 500 oroar sig ofta för att inte kunna välja partner.

Vi som undertecknar den här artikeln vill att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras i Sverige. Vi kräver att alla lagar som gör det möjligt att beröva unga deras barndom och rätt att välja partner försvinner. Vi vänder oss särskilt mot den diskriminerande lagstiftning som gör det möjligt att på religiös, kulturell eller traditionell grund undan­ta vissa barn från det skydd som alla borde ha rätt till.
Länk till artikeln

Läs hela inlägget »

”En propp i systemet” Kvinnojourer i Sverige tvingas säga nej till allt fler kvinnor som kommer och söker akut hjälp. Orsaken är att kvinnorna som redan bor på jourerna inte får tag i nya bostäder. Ett ansvar som egentligen vilar på kommunerna.

Läs hela inlägget »

Polisen kritiseras av Somaya. Efter kritik mot polisens arbete för hedersrelaterade brott har polisen tillsatt en nationell expertgrupp som stöd. Trots detta kan inte Susanne Namaani, verksamhetsledare se att antalet konsultationer minskat.

Läs hela inlägget »

Förra året skedde ett trendbrott. Då kontaktade 50 papperslösa kvinnor Somaya kvinnojour i Stockholm, fler än något annat år. Kvinnorna saknar pengar och rättigheter. De har blivit misshandlade och är livrädda. Läs mer

Läs hela inlägget »
Foto: Stefan Mattsson Foto: Stefan Mattsson

Vad betydde utmärkelsen?

– Jättemycket, priset satte oss i strålkastarljuset. Det har gjort att vi som organisation kunnat växa och fler personer har fått hjälp av oss.

Läs hela inlägget »

Arkiv