Invigning av Somaya Center - Mötes- och sysselsättningsplats för kvinnor som lever med skyddad identitet

Somaya center är en mötesplats för kvinnor som är i behov av skydd men som samtidigt är i behov av sysselsättning och aktivering.
Vi erbjuder en plats där kvinnor känner trygghet, gemenskap, ny kunskap och delaktighet.
Somaya kvinno- och tjejjour har sedan starten 1998 arbetat med skydd, stöd och självstärkandet av kvinnor och barn utsatta för våld.Somaya center är en
mötesplats för kvinnor som är i behov av skydd men som samtidigt
är i behov av sysselsättning och aktivering.  Vi erbjuder en plats där 
kvinnor känner trygghet, gemenskap, möjlighet till ny kunskap och delaktighet. Alla kvinnor och barn som bor på Somayas skyddade boende kommer att ha tillgång till Somaya Center. Det gäller även kvinnor och barn som flyttat ifrån det skyddade boendet men som har fortsatt behov av aktivering eller gemenskapen på Somaya kvinno- och tjejjour! Vill du veta mer? Maila till center@somaya.se

Nyhetsarkiv

Nyheter