Beviljade medel av Lush

Forskning visar på en stark koppling mellan våld mot djur och våld i nära relation. Vi på Somaya har under den senaste tiden sett en dimension av utsatthet som tyvärr inte särskilt ofta lyfts i debatten - nämligen att förövare utnyttjar djur i utpressninssyfte när partner, familjemedlem eller annan person tvingas flytta till skyddat boende på grund av hot och våld. Vi har som rutin att alltid ställa frågan om eventuella husdjur vid placering hos oss. Vi kan rapportera om minst fyra hundar som under det senaste året förgiftats, dödats eller grovt torterats för att få personer boendes hos oss att avslöja var de befinner sig eller tvinga dem att komma hem. Nu har vi på Somaya sedan ett år tillbaka ett gott samarbete med VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta som gör ett fantastiskt arbete för både människor och djur, men har nu också själva beviljats medel av Lush för ett pilotprojekt. Detta går ut på att kunna värna om individers eventuellt kvarvarande djur. Vi kommer med dessa medel se till att vi antingen kan betala VOOV för deras kostnader vid placeringar av djur i jourhem, men även i de fall där vi själva tar in djuren i boendet se till att djuren får undersökas av veterinär samt inköp av eventuella behov som djuren har. Vi ser det som en stark riskfaktor för återvändande till ett våldsamt hem och även ytterligare utpressning på de redan utsatta.

Vi har också blivit beviljade medel till aktiviteter med barn placerade hos oss. Vi kommer därför ha möjlighet att gå på Gröna Lund, besöka bondgårdar, åka på utflykter och mycket mycket mer.

Tack Lush för denna fantastiska möjlighet!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter