Polisen registrerar misshandlade kvinnor – sexism och förnedrande kvinnosyn

Polisen registrerar misshandlade kvinnor – sexism och förnedrande kvinnosyn

Somaya kvinno- och tjejjour är specialiserad på att hjälpa och skydda kvinnor och barn utsatta för våld och förtryck pga kön, heder, religion och kultur. Vi behövs, vi hjälper många, men att vi ska behöva skydda dessa kvinnor från det svenska samhället är en skandal. Jag vill säga att jag är förvånad men tyvärr är jag mest uppgiven över att vi inte kommit längre trots allt vi vet om frågan.

Det är inte bara att registret finns som är skrämmande, sexistiskt, diskriminerande och förfärligt utan även att subjektiva uppfattningar om kvinnornas psykiska hälsa, förmodad religionstillhörighet, och etniskt ursprung registreras. Detta är en skandal som påverkar över 30 % av Sveriges kvinnor. En skandal för en stor del av kvinnorna i Sverige och än mer kränkande för de mest utsatta. Flera av de kvinnor som är i behov av skydd hos oss riskerar att utsättas för trippel kränkning i detta register.

Konsekvensen av att hantera våld i nära relation på detta sätt är förödande. Inte bara synen på kvinnor som om de bär ansvar för att de utsätts utan att dessutom göra subjektiva kopplingar till grundlösa samband stigmatiserar och skapar en fullständigt felaktig bild av kunskapsläget kring våld i nära relation och är dessutom en skrämmande tillbakagång vad gäller jämlikhet och kvinnors rätt i Sverige.

Skrämmande är även att polisen uppenbarligen har så bristande rutiner på kvalitetssäkring, uppdatering av forskningsläget eller kanske helt enkelt totalt saknar kunskap om områden som de är satta att utreda, hantera och behandla.

- "Att registrera uppgifter på detta sätt är fullständigt irrelevant", säger Docent Anders Tengström, forskare vid KI. "Det ska bli intressant att få höra vad polisen tänker och vad syftet med registret är. Att registrera indikatorer och risk och skyddsfaktorer är naturligvis förståeligt men att registrera allmän information om kvinnan som inte har någon koppling till hennes våldsutsatthet är enbart lönlöst. Ett alternativ hade naturligtvis varit att använda kvinnan som informationskälla om mannen och få information om riskfaktorer kopplade till gärningsmannen som indikerar en koppling till våld, exvis tidigare våldsbenägenhet, alkoholberoende etc. Syftet måste naturligtvis vara att minska våldsutsatthet och gripa en eventuell förövare", fortsätter Anders Tengström, "men ingenting som idag framkommit från registret har den potentialen. Ska dock bli spännande att höra polisens förklaringar." 

Vi förväntar oss att polisen förklarar sitt beteende, omedelbart lämnar det fullständiga registret för utredning till externa granskare samt förklarar sitt syfte. Vi förväntar oss även en satsning på utbildning av poliser som ska arbeta med våld i nära relation så att de inte sprider eller baserar sitt arbete på felaktiga och kvinnoförnedrande grundvalar.

Anna-Karin Rybeck
PhD och verksamhetschef på Somaya kvinno-och tjejjour

anna-karin@somaya.se
08-12016501

 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter