Utbildning Emmaboda Kommun

Den 30-31 januari var Somaya kvinno-och tjejjour och föreläste för Emmaboda kommun. Personal från Individ- och familjeomsorgen; handläggare (inom Barn och familj, missbruk och försörjningsstöd), familjepedagoger, missbruksbehandlare, behandlare på boendet för ensamkommande flyktingar, samt 1:e socialsekreterare och IFO-chef deltog i utbildningen. Temat var Hedersrelaterat våld och förtryck, generell kunskap i ämnet men även djupgående hur en individen respektive familjen kan påverkas av detta. Fokus lades på säkerhetsplanering och hur man kan gå tillväga i en utredning där det finns misstanke om hedersrelaterat våld.  

Kommunen önskade även stöd och vägledning i utformandet av en handlingsplan gällande Individ- och familjeomsorgens arbete med Hedersrelaterat våld och förtryck.

Det har varit fantastiskt givande dagar för oss på Somaya och vi önskar Emmaboda kommun lycka till med det fortsatta arbetet mot våld och förtryck. .

Nyhetsarkiv

Nyheter