Nytt år Nya tag!


Somaya Kvinno- och Tjejjour hade den 18/1 ett avgörande extrainsatt årsmöte. Mötet gick väldigt bra och vi är oerhört tacksamma för alla våra engagerade medlemmar som kom!

Vi vill välkomna vår nytillsatta ordförande Najla Ahmed och vår nya styrelsemedlem Halima Larsson. Vi är även stolta över att den sittande styrelsen fick förnyat förtroende av medlemmarna. Föreningen ser nu fram emot det viktiga arbete vi har framför oss.

Vi kommer att fortsätta föra fram de frågor som Somaya arbetat med de senaste 15 åren gällande våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vår målgrupps dubbla utsatthet och vår kamp för alla kvinnors fri- och rättigheter. Somaya har och kommer alltid försöka ta plats på alla forum där dessa frågor diskuteras för att föra fram vår unika röst där vi länge varit den enda rösten.

Somaya kommer att fortsätta arbeta aktivt för att vårt värdegrundsarbete ska vara levande och i respekt gentemot de kvinnor och barn som behöver vår hjälp.
Vi baserar alla beslut på vår värdegrund och i respekt mot vår målgrupp. Vi ser fram emot att fortsätta debatten kring utsatta kvinnor och barns rättigheter i vårt samhälle i stort.

Vår organisation och vår verksamhetschef har blivit kallade islamofober, vilket vi inte ens tänker sänka oss till att kommentera. Vi är oerhört stolta över vår verksamhetschef och står alla bakom henne till fullo i det fina arbete som verksamheten utför.

Vi arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och människors lika värde. Somaya är och förblir emot alla former av hat, diskriminering och fördomar. Vi har nolltolerans mot hot, våld och förtryck mot våra kvinnor och barn, mot vår personal och mot vår organisation.

Vi vill särskilt tacka Mehmet Kaplan för sitt fortsatta stöd för Somaya, Mötesordförande Meeri Wasberg för sitt fantastiska sätt att leda årsmötet, Monjia Manai Sonnius (en av grundarna till somaya) för den kunskap och stöd hon givit under denna tid.

Somaya Kvinno- och Tjejjour

Nyhetsarkiv

Nyheter