Det har blivit en flaskhals på kvinnojourerna

”En propp i systemet” Kvinnojourer i Sverige tvingas säga nej till allt fler kvinnor som kommer och söker akut hjälp. Orsaken är att kvinnorna som redan bor på jourerna inte får tag i nya bostäder. Ett ansvar som egentligen vilar på kommunerna.

Nyhetsarkiv

Nyheter