Konferens den 7 december

Somaya kvinno och tjejour har sedan 1998 arbetat med att ge våldsutsatt kvinnor med utländsk bakgrund skydd, vägledning information och stöd.

Vi skyddar årligen ett 60 tal personer i våra boenden och ger 700 hjälpsökande vägledning per telefon årligen.

På fredag den 7 december ska vi presentera resultat ifrån ett projekt kallat "på lika villkor" där vi lyfter fram lösningar på problem som kvinnor som bott på skyddat boende berättar om: psykisk ohälsa, litet socialt nätverk och svårigheter i mötet med myndigheter. Konferensen kommer presentera möjliga lösningar på dessa och andra problemområden.

Vill ni höra mera om resultaten och ta del av forskarrapporten som producerats i projektet? Klicka här..

Är du press och vill ha en intervju?

Kontakta verksamhetsledare Susanne Namaani på 08-12016500.

Nyhetsarkiv

Nyheter