Det första nordiska samarbetet av sitt slag

I 2010 startade de fem nordiska frivilligorganisationerna projektet "Between honour and shame", med finansiering från EU´s Daphne-program. Projektets första fas har varit att samla erfarenheter i arbetet mot tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld i företrädesvis Danmark, Sverige, Finland och Norge, för att därefter göra en komparativ analys av olika åtgärder.

 

Resultatet av arbetet i projektet "Between honour and shame" blir presenterat i en konferens i Helsingfors den 18 oktober 2012. På seminariet möts politiker, professionella, frivilligorganisationer och andra i de offentliga stödverksamheterna i de Nordiske länderna.

 

Detta riktas endast till verksamma inom området, både myndigheter och frivilliga organisationer. Platserna är begränsade och det är först till kvarn som gäller. Deltagarna står för sina egna resekostnader.

 

Sista anmälningsdagen är den 1 oktober. Anmälan görs här.

 

Kom ihåg att ange vilken organisation/förening eller myndighet du kommer ifrån.

Nyhetsarkiv

Nyheter