Det är en svart dag - ett nytt hedersmord av en 19 årig ung kvinna

Det är med sorg, ilska och beslusamhet vi läser om den unga kvinna som sökt hjälp för hedersvåld och som blev mördad av sin egen 16 åriga bror måndagen den 23 april.

 

Sorg, det är ytterligare en person som fått offra sitt liv för att kollektivet, ofta den egna familjen, inte accepterar hennes val i livet. Att inte få leva med en person man själv valt. Att få leva med hot och kränkningar. Att inte få ha framtidsdrömmar. Vi möter de här tjejerna varje dag, och varje gång hoppas vi att hon inte ska bli ytterligare ett offer i hederns namn.

 

Ilska över politikers ovilja och rädsla att tydligt och klart visa hur detta bryter mot vårt samhälles lagar och normer. Vi har ingenting som heter "hedersbrott" i juridisk mening. Och kan vi inte benämna det så kan man ju inte heller räkna de som faller offer. Och kan man inte räkna dem -ja då syns de inte.

 

Beslutsamheten ligger i att vi ska fortsätta att berätta om dessa personers situation och verka för att det blir en långsiktighet i det stöd som utsatta personer erbjuds. Vi är även fast beslutna om att en lagändring måste ske, för kan vi benämna något som "hedersbrott" -ja då finns det. Och då kan vi räkna dem som drabbas - och inte förrän då kan lova att det inte ska ske igen.  Läs mera 

Nyhetsarkiv

Nyheter