Somaya får Wendela pris!

 Juryns motivering: "En bubbla av isolering omsluter den som är begränsad i sin identitet. Den som är misshandlad och hårt hållen, den som saknar yttre kontaktnät och den som inte behärskar språket, i ett land där hedersrelaterat våld ofta är för tabubelagt för att nämna. Det finns de som kämpar för att slå hål på den bubblan av isolering, som i sant systerskap erbjuder skydd, stöd och hjälp. Årets Wendela är en hjälteförening som skapar en väg ut."

Nyhetsarkiv

Nyheter