Öppet brev till redaktionen på SVT

Med anledning av grova felaktigheter i programmet "Veckans brott" 120131

 

Sverige och hedersrelaterat brott
Begreppet hedersrelaterat kom att användas i debatten efter mordet på Fadime Sahindal den 21 januari 2002.
Regeringen har därefter delat ut hundratals miljoner kronor i utbildning och uppbyggnad av insatser mot hedersrelaterat våld i snart 10 år. Insatserna har innefattat information, utbildning, förebyggande arbete och utvecklande av skyddade boenden mot hedersrelaterat våld.
Vi inom den idéburna rörelsen har den absolut största och mest gedigna kunskap om de som utövar hedersrelaterat förtryck, vi möter dessa personer varje dag i våra respektive verksamheter. Vi har även störst och mest gedigna kunskap om personer som utsatts för detta våld och behöver skydd, varje dag möter vi även dessa personer i våra respektive verksamheter. Det är alltså vi som har direktkontakt med både offer och förövare och vi är också nöjda med att kunskapen om hedersrelaterat våld stegvis under åren byggts upp från ett svart-vitt perspektiv till att idag omfatta generell kunskap om både offer och förövare för kollektivistiskt våld och förtryck.
Vi vet idag att offer liksom förövare har olika bakgrund och från alla världsdelar, vi vet att offer är både killar och tjejer och unga och gamla och vi vet att de har olika, eller ingen religiös tillhörighet. Vi vet också att etnicitet inte har med hedersrelaterat brott att göra.


Lagstiftningen
Ett av dem största problemen bakom att det sker fortfarande hedersrelaterade brott runt om i världen är på grund av många stater har en förmildrande lagstiftningen gällande hedersrelaterat brott. När det är en avsaknad av en välfungerande rättsstat blir det familjen som är kärnan i samhället. Många feminister och aktörer i till exempel i länder i mellanöstern och runt om medelhavet har kämpat länge för en lagändring, få har lyckats, men mycket är kvar. Ett exempel är en lagändring från Norra Irak/Kurdistan från augusti 2002 som avskaffade strafflättnader för hedersmord. Fram till dess hade den irakiska strafflagen No.111 från 1969 tillämpats.

 

Kvällens program
Det är med bestörtning vi den 2012-01-31 följer ett program fyllt av felaktiga uppgifter, rasistiska påhopp och avsaknad av fakta. Vi tycker att det är mycket tråkigt att redaktionen missat följa utvecklingen kring frågan i Sverige, men också runt om i världen. Det är också oerhört tråkigt att man använder sig av termer som "kurdmord" och nästan beskyller kurder och muslimer för de hedersmord som skett i Sverige. På grund av sådana felaktigheter i media och i Ert program från tisdagen den 2012-01-31 bekräftar ni fördomarna som finns ute i samhället om kurder och muslimer. Och med det blir arbetet mot hedersrelaterat brott ännu svårare.

 

Vi från Systerjouren Somaya, Elektra och Shanazi Hjältar vill att redaktionen tar sitt ansvar och rättar den felaktiga informationen från programmet den 2012-01-31. Vi tycker att media har en stark roll i arbetet med hedersrelaterat, och det är viktigt att informationen ska vara rätt och innehåller faktamässig kunskap.


Vi erbjuder även av vår expertis för öka ert kunnande om denna komplexa problematik.
Ni är varmt välkomna att kontakta oss!

 

Med Bästa Hälsningar

 

Susanne Namaani               Hoshi Kafashi                     Farman Sediq
Verksamhetsledare            Projektledare                    Utbildningsansvarig
Systerjouren Somaya          Shanazi hjältar                   Elektra

 

 


Nyhetsarkiv

Nyheter