Kvinnojour vill att hedersbrott blir en särskild brottsrubricering

Nordens största jour för kvinnor med utländsk bakgrund - kvinnojouren Somaya - förordar en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Jouren anser att regeringsuppdraget som riktat in sig på en hårdare lagstiftning för tvångsäktenskap och barnäktenskap är för smalt.

Susanne Namaani, verksamhetsledare på kvinnojouren Somaya, tycker att debatten kring hedersproblematik har blivit mer nyanserad men fortfarande finns, enligt henne, många förutfattade meningar.

- En vanlig bild av hedersförtryck är en ung kvinna som inte får vara tillsammans med en svensk kille, men hedersförtrycket kan se ut på så många olika sätt, framhåller Susanne Namaani, verksamhetsledare. Hon hänvisar till nationell kartläggning om skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer. De flesta kvinnorna i den undersökningen var myndiga och hade barn.

 

Läs mer i Kyrkans Tidning...

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter